0
Hopp til hovedinnhold

Rektorutdanningen til UiA

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har valgt Universitetet i Agder som en av tilbyderne til Nasjonal rektorutdanning i perioden 2015-2020. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gladnyheten fra UDIR ble feiret ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Gladnyheten fra UDIR ble feiret ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved UiA.

Omfanget av rektorutdanningen er 30 studiepoeng. Utdanningen skal tilbys skoleledere, og gjennomføres på deltid over en periode på 1,5 år, med oppstart av nye studenter hver høst i 5-årsperioden. Utdanningen kan innpasses i UiAs erfaringsbaserte Master i ledelse.

Etter kravene fra UDIR skal rektorutdanningen:

 • være et svar på de utfordringene skolen står overfor
 • være et tilbud til rektorer og andre skoleledere i grunnopplæringen i Norge
 • være styrt og målrettet
 • være behovsrettet
 • ha et praktisk siktemål

Bred erfaring

Et samlet EVU-team med professor Morten Øgård i spissen har sammen med internasjonale samarbeidspartnere fra UC Berkeley, UCC i København og Metropol i København jobbet fram søknaden.

Søknadsarbeidet er gjennomført med full støtte fra dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og instituttleder ved Institutt fjor statsvitenskap og ledelsesfag.

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har sammen med EVU-enheten levert flere ulike lederutviklingsprogram til skoleledere, barnehageledere, kommuner og andre oppdragsgivere de senere årene.

- Fra tidligere leverer vi også Nasjonal styrerutdanning til barnehageledere. Når vi nå inngår ny kontrakt med UDIR, denne gang om rektorutdanningen, er vi inne i varmen for begge de store nasjonale ledersatsingene. Den tilliten skal vi jobbe daglig for å ta vare på, sier en fornøyd professor Morten Øgård (bildet).

Rektorutdanningen ved UiA

Innholdet i UiAs utdanningstilbud består av tre hovedtemaer:
1. semester:    Styringsverktøy i offentlig sektor (10 stp)
2. semester:    Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren (10 stp)
3. semester:    Ledelse og organisasjonsteoretiske tilnærmingssett for å analysere, forstå og praktisere ledelse i kunnskapsorganisasjoner (10 stp)
I siste semester inngår et valgfritt studieopphold ved UC Berkeley

Rektorutdanningen er faglig forankret ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, mens EVU-enheten ved fakultetet vil ha det administrative ansvaret for gjennomføringen av programmet. 

Flere tilbydere

Direktoratet fikk inn 12 tilbud hvorav 9 tilbydere ble kalt inn til forhandling. Etter forhandling ble 7 tilbydere (inkl. UiA) valgt ut for kontraktinngåelse. De øvrige utvalgte er:

 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Norges Handelshøyskole
 • NTNU
 • Universitetet i Oslo