0
Hopp til hovedinnhold

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For disse tilbudene må man første søke om studieplass på Utdanningsdirektoratets nettside. For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen.

Viktige datoer 

1. februar - 1. mars:  Søknadsskjemaet tilgjengelig
1. mars:  Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Etter den 30. april vil UiA sende ut e-post til de som har fått godkjente søknader fra Udir med informasjon om videre søknadsprosess.