0
Hopp til hovedinnhold

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For disse tilbudene må man første søke om studieplass på Utdanningsdirektoratets nettside. For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen.

Viktige datoer

1. februar - 1. mars:  Søknadsskjemaet tilgjengelig
1. mars:  Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden.

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.