Utviklingsstudier - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Studiet passer for deg som har engasjement og interesse for fattigdomsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser sett i en global sammenheng. Studiet ser kritisk på globalisering, urbanisering, migrasjon og internasjonale økonomiske og politiske forhold, og på sammenhenger mellom bærekraftig utvikling og ressursforvaltning. Studiet fokuserer på hvorfor ulikheter, konflikter og maktforhold oppstår og opprettholdes, både innad i land i det globale sør og mellom land og regioner.

Gjennom studiet får du kunnskap om og erfaring med internasjonale forhold, samt praksisnær kunnskap. Det tilbyr vi blant annet gjennom et fire ukers feltkurs til et utviklingsland i andre semester og mulighet for utveksling i fjerde semester. I siste semester er det lagt opp til et tre måneders feltarbeid i samarbeid med våre partneruniversiteter i Uganda, Indonesia eller Sri Lanka. Feltarbeidet kan også utføres i Norge.

Hva lærer du?

Vi diskuterer og analyserer grunner til at noen land er rike og noen er fattige, og hva som kan fremme eller hemme økonomisk vekst og sosial utvikling. Du vil lære om internasjonale institusjoner og bistandsaktørers rolle og funksjon i utviklingsarbeidet i fattige land, og hvordan fordeling av ressurser og makt kan bidra til konflikt. I feltarbeidet lærer du å samle inn data som vil danne grunnlaget for bacheloroppgaven din.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i utviklingsstudier får du et godt grunnlag for å søke jobb innen administrasjon og planlegging av bistandsarbeid, humanitært arbeid, i frivillige organisasjoner som driver utviklingsprosjekter eller internasjonalt samarbeid, og informasjonsarbeid i offentlige eller private organisasjoner. Du vil også kunne arbeide med innvandrere og flyktninger, eller med saksbehandling og forvaltning i offentlig sektor. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

40,9

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

39,4

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 484

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Min jobb: Gründer/daglig leder i EvaMia Interiør

Bakgrunnen for å starte firmaet er at jeg tror på handel som et virkemiddel for å skape arbeidsplasser i land i Sør.

Marte Kirkevold Flatejord

Utviklingsstudier, bachelor, og Development Management, master

- Feltkurset og feltarbeidet gjør bachelorprogrammet på UiA helt unikt!

Erfaringene jeg fikk i feltkurset og feltarbeidet på studiet kan ikke måles med hva man lærer på en skolebenk.

Susann Midling

Utviklingsstudier, bachelor, Global Development and Planning, master (pågår)

Send studiet på mail