Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Studiet passer for deg som vil ta et ekstra utøvende år etter bachelorprogrammet. Videreutvikling på ditt hovedinstrument står sentralt i studiet.

Du velger mellom to spesialiseringer: en kunstnerisk utøvende spesialisering og en kunstnerisk vitenskapelig spesialisering. Hovedinstrument, ensemblevirksomhet og kammermusikk står sentralt i studiet og du vil få kunnskaper innenfor musikkvitenskap, forskningsmetode, -etikk, -praksis.

Velger du kunstnerisk utøvende spesialisering vil du konsentrere deg om et selvvalgt fordypningsområde i utøving av ditt hovedinstrument. Fordypningsområdet kan for eksempel være repertoarkonsentrasjon rundt en bestemt epoke, en spesiell del av standardlitteraturen eller et selvvalgt kjernerepertoar.

Velger du kunstnerisk vitenskapelig spesialisering vil du i tillegg til hovedinstrument og kammermusikk arbeide med utvikling og utforming av prosjektbeskrivelser som kan ligge til grunn for videre masterstudier, kunstneriske prosjektarbeider eller lignende.

Hva lærer du?

Dette studiet løfter deg nivåmessig ved at du tilegner deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som markerer en klar nivåheving i forhold til bachelorstudiene. Dette kan gi grunnlag for solistisk og ensemblerettet konsertvirksomhet i det profesjonelle musikklivet. Gjennom spesialiseringsområdet får du tilegne deg spesialkompetanse på utvalgte områder.

Jobbmuligheter

Dette studiet er et godt utgangspunkt for en musikerkarriere, enten som instrumentalist, sanger, orkestermusiker, regionsmusiker, frilansmusiker eller lignende. Utdanningen kvalifiserer til skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren bestå opptaksprøve.

Informasjon om musikkopptaket

Videre studier

Studiet kan også inngå som første studieår i utøvende musikk - klassisk, masterprogram ved Universitetet i Agder, dersom fordypningsområdet er rent utøvende fordypningsområde.

Fakta

Søknadsfrist

15. desember

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9501

Studiepoeng

60

Antall plasser

4

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like