0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Studiet passer for deg som vil ta et ekstra utøvende år etter bachelorprogrammet. Videreutvikling på ditt hovedinstrument står sentralt i studiet. Det er to hovedområder. Det ene er hovedinstrument innenfor ensemblevirksomhet/kammermusikk. Det andre dreier seg om selvvalgt fordypningsområde i utøving av ditt hovedinstrument. Fordypningsområdet kan for eksempel være repertoarkonsentrasjon rundt en bestemt epoke, en spesiell del av standardlitteraturen eller et selvvalgt kjernerepertoar.

NB. Studieprogrammet er under revisjon. 

Hva lærer du?

Dette studiet løfter deg nivåmessig ved at du tilegner deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som markerer en klar nivåheving i forhold til bachelorstudiene. Dette kan gi grunnlag for solistisk og ensemblerettet konsertvirksomhet i det profesjonelle musikklivet. Gjennom fordypningsområdet får du tilegne deg spesialkompetanse på utvalgte områder.

Jobbmuligheter

Dette studiet er et godt utgangspunkt for en musikerkarriere, enten som instrumentalist, sanger, orkestermusiker, regionsmusiker, frilansmusiker eller lignende. Utdanningen kvalifiserer til skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren.

Oppbygning

Studiet er under revisjon og endringer vil komme.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 80 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren bestå opptaksprøve.

Videre studier

Studiet kan også inngå som første studieår i utøvende musikk - klassisk, masterprogram ved Universitetet i Agder, dersom fordypningsområdet er rent utøvende fordypningsområde.

Fakta

Søknadsfrist

15. desember

Søkekode

9501

Antall plasser

4

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like