Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Tyskkunnskaper gir tilgang til de tyskspråklige landenes rike kulturarv. Tyskland er i dag Europas største økonomi, og med god rett regnes Berlin som Europas kulturhovedstad. Behersker man tysk, åpner det muligheten for arbeid innenfor og samarbeid med bedrifter og organisasjoner i de tyskspråklige landene. Til sammen har omkring 100 millioner mennesker i Europa tysk som morsmål.

Årsstudiet tilbyr en bred innføring i tysk språk, kultur og litteratur. Innen litteratur og kultur står det tjuende århundret og fram til i dag i fokus. I tillegg til å formidle kunnskaper om språket, utvikler tyskstudiet ved UiA også dine praktiske språkferdigheter og uttale (fonetikk), der det legges stor vekt på muntlige og skriftlige øvelser.

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

Tysk årsstudium er et svært variert studium. Du lærer blant annet 

  • de grunnleggende trekkene ved tysk språk og å se likheter og forskjeller mellom tysk og norsk (og andre språk)
  • de vesentlige trekk i tysk litteratur- og kulturhistorie, og du leser og får innføring i viktige og innflytelsesrike verk i tyskspråklig litteratur
  • om dagligliv, politikk og samfunnsforhold i Tyskland og andre tyskspråklige land
  • å uttrykke deg muntlig og skriftlig på tysk, og du lærer riktig tysk uttale og intonasjon    
  • å videreformidle de kunnskaper du tilegner deg i studiet, for eksempel dersom du ønsker å undervise i skolen

Jobbmuligheter

Med et årsstudium i tysk er du ettertraktet på dagens arbeidsmarked.

Tysk kan i kombinasjon med andre studier gi deg arbeid i skolen, forlag, reiseliv, i import- og eksportrettede bedrifter (Tyskland er Norges største handelspartner) eller hos andre arbeidsgivere innen offentlig eller privat sektor. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har tysk nivå 2 fra videregående skole eller tilsvarende, og undervisningen starter på dette nivået.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Årsstudium i tysk kan inngå i som breddefag i en rekke bachelorprogram ved UiA.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 690

Studiepoeng

60

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like