0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Tyskkunnskaper gir tilgang til en rik kulturarv. Tysk språk er inngangsbilletten til Europas største økonomi. Mange ser i dag på hovedstaden Berlin som Europas kulturhovedstad. Språket åpner muligheten for arbeid og samarbeid med bedrifter og organisasjoner i de seks europeiske landene der tysk er dominerende. Omkring 100 millioner mennesker i Europa har tysk som morsmål.

Årsstudiet tilbyr en bred innføring i tysk språk, litteratur og kultur. Vi legger vekt på det tjuende århundrets litteratur og kultur. Tyskstudiet på UiA utvikler dine praktiske språkferdigheter. Vi setter av mye tid til muntlige og skriftlige øvelser.

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

Tysk årsstudium er et svært variert studium. Du lærer blant annet 

  • de grunnleggende trekkene ved tysk språk og å se likheter og forskjeller mellom tysk og norsk (og andre språk)
  • de vesentlige trekk i tysk litteratur- og kulturhistorie, og du leser og får innføring i viktige og innflytelsesrike verk i tyskspråklig litteratur
  • om dagligliv, politikk og samfunnsforhold i Tyskland og andre tyskspråklige land
  • å uttrykke deg muntlig og skriftlig på tysk, og du lærer riktig tysk uttale og intonasjon    
  • å videreformidle de kunnskaper du tilegner deg i studiet, for eksempel dersom du ønsker å undervise i skolen

Jobbmuligheter

Med et årsstudium i tysk er du ettertraktet på dagens arbeidsmarked.

Tysk kan i kombinasjon med andre studier gi deg arbeid i skolen, forlag, reiseliv, i import- og eksportrettede bedrifter (Tyskland er Norges største handelspartner) eller hos andre arbeidsgivere innen offentlig eller privat sektor. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har tysk nivå 2 fra videregående skole eller tilsvarende, og undervisningen starter på dette nivået.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Årsstudium i tysk kan inngå i som breddefag i en rekke bachelorprogram ved UiA.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 690

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like