Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2015
Studiested
Kristiansand

Merk at studiet tilbys for siste gang høsten 2015.

Kompetanse i tysk er etterspurt innen mange sektorer av det norske samfunnet. Tysk er et av Europas største språk, og bachelorprogrammet i tysk gir deg både faglig dybde og bredde i språket.

Med tyskkunnskaper får du får tilgang til en rik kulturarv innen blant annet litteratur, filosofi, teater og film. Du får også nyte godt av medier av høy kvalitet. Reiser du til et av de tyskspråklige landene med tysk bachelor i bagasjen, får du mye mer ut av oppholdet. Kunnskaper om språk, litteratur, samfunn og kultur gir deg simpelthen et rikere liv.  

Hva lærer du?

Tysk bachelor formidler blant annet

  • de grunnleggende trekkene ved tysk språk og å se likheter og forskjeller mellom tysk og norsk (og andre språk)
  • de vesentlige trekk i tysk litteratur- og kulturhistorie, og du leser og får innføring i viktige og innflytelsesrike verk i tyskspråklig litteratur
  • om dagligliv, politikk og samfunnsforhold i Tyskland og andre tyskspråklige land
  • å uttrykke deg muntlig og skriftlig på tysk, og du lærer riktig tysk uttale og intonasjon    
  • å videreformidle de kunnskaper du tilegner deg i studiet, for eksempel dersom du ønsker å undervise i skolen
  • faglig dybde gjennom arbeidet med bacheloroppgaven
  • faglig bredde - gjennom de øvrige fag som inngår i bachelorstudiet

Jobbmuligheter

Med en bachelor i tysk er du ettertraktet på dagens arbeidsmarked. Du har solide basiskunnskaper i språket, og arbeidet med bacheloroppgaven har gitt deg et visst innblikk i hvordan det er å arbeide vitenskapelig. Med tysk kan du få arbeid i skolen, forlag, reiseliv, i en eksportrettet bedrift  eller et annet sted innen offentlig eller privat sektor. 

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at studentene har tysk nivå 2 fra videregående skole (tidligere B- eller C-språk) eller tilsvarende.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kvalifiserer til opptak til master i tysk, som tilbys ved flere universiteter i Norge. 

Studiet kan, eventuelt sammen med andre undervisningsfag,kvalifisere for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag (PPU-A) ved UiA, og gi mulighet for tilsetting i skolen. Vær oppmerksom på kommende endringer i forhold til nytt opptaksreglement og organisering av PPU. Se mer informasjon her.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 795

Studiepoeng

180

Antall plasser

10

Spørsmål om opptak til studiet?