0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Grimstad

Det blir ikke opptak til dette studiet høsten 2022.

Bruk av digitale verktøy og teknologi er forankret i rammeplanene for lærerutdanning og i læreplanverket for grunn- og videregående skole. Digital kompetanse er gjennomgående i alle fag fra grunnskolen til og med videregående skole. Utvikling av tilgjengelige IKT-løsninger og digitale verktøy for undervisning og læring skjer raskt, og bruken av digitale plattformer er en integrert del av hverdagen for barn og unge, både på skolen og i fritiden. Framtidens skole vil bli teknologibasert i enda større grad enn nå, og den vil kreve kunnskap om digitale verktøy. Dette årsstudiet vil gi deg muligheten til å opparbeide deg kompetanse i relevant og pedagogisk bruk av IKT med fokus på bruk i skolen, slik at du kan utnytte potensialet i den teknologien som er tilgjengelig.

Studiet er nettbasert med tre samlinger i semesteret kombinert med digitale ressurser og oppfølging på nett. 

Hva lærer du?

Programmet vil gjøre deg i stand til å beherske:

  • Nettbasert undervisning
  • Grunnleggende teknologi og design
  • Webpublisering som undervisningsverktøy
  • Bildebehandling, video og lyd
  • Innføring i koding (grunnleggende nivå)
  • Programvare som er relevant for skoleverket
  • Søkemotoroptimalisering, kildebruk, rettigheter osv.
  • Innføring i, og bruk av, sosiale medier til undervisning og presentasjoner
  • Teori og praksis knyttet til e-læring, «Gamification» og «Serious Games»
  • Utvikling av egne læringsressurser, deriblant utvikling av en læringsressurs som er aktuell for egen undervisning

Jobbmuligheter

Studiet tilbys ferdig utdannede pedagoger med bakgrunn fra enten allmenn-/grunnskolelærerutdanning eller bachelorutdanning og PPU. Kandidatene får kompetanse i å integrere og anvende IKT og digitale verktøy i ulike undervisningsfag, samt å undervise egne teknologifag i skolen som f.eks. Teknologi og forskningslære eller Teknologi i praksis. Det gis rom for å bruke sine egne undervisningsfag som bakgrunn for de praktiske arbeidene. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning. Som fullført lærerutdanning regnes 4-årig eller 5-årig lærerutdanning, PPU i kombinasjon med fullført bachelor- eller mastergrad eller 3-årig faglærerutdanning. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, skal minst halvparten av plassene gå til søkere med 4-årig eller 5-årig lærerutdanning. Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanningen godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8488

Studiepoeng

60

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like