Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
Heltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Dette er studiet for deg som ønsker å planlegge og gjennomføre et felles teaterprosjekt for barn og unge. Denne teaterproduksjonen innebærer mye egenaktivitet og selvstendig arbeid. I tillegg gjennomfører du et individuelt teaterfaglig prosjektarbeid. Du får praktisk erfaring med teaterproduksjon og utvikler ditt skapende potensial. 

Hva lærer du?

  • Du får inngående kunnskap om alle sider ved en teaterproduksjon. Dette innebærer bl.a. regi, konseptutvikling, tekstbearbeiding, rollearbeid, dramaturgiske valg, skuespillertrening og scenografi.
  • Du lærer å reflektere over prosess og produkt i en vitenskapelig sammenheng.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Drama årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Videre utdanning

Du kan bruke teater for barn og unge i eller som supplement til annen bachelorutdanning.

Fakta

Søknadsfrist

1. desember

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8405

Studiepoeng

30

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?