0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
30
Omfang
Heltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Dette er studiet for deg som ønsker å planlegge og gjennomføre et felles teaterprosjekt for barn og unge. Denne teaterproduksjonen innebærer mye egenaktivitet og selvstendig arbeid. I tillegg gjennomfører du et individuelt teaterfaglig prosjektarbeid. Du får praktisk erfaring med teaterproduksjon og utvikler ditt skapende potensial. 

Hva lærer du?

  • Du får inngående kunnskap om alle sider ved en teaterproduksjon. Dette innebærer bl.a. regi, konseptutvikling, tekstbearbeiding, rollearbeid, dramaturgiske valg, skuespillertrening og scenografi.
  • Du lærer å reflektere over prosess og produkt i en vitenskapelig sammenheng.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Drama årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Videre utdanning

Du kan bruke teater for barn og unge i eller som supplement til annen bachelorutdanning.

Fakta

Søknadsfrist

1. desember

Søkekode

8405

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail