0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
30
Omfang
Heltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Du og dine medstudenter planlegger og gjennomfører et felles teaterprosjekt for barn og unge. Denne teaterproduksjonen innebærer mye egenaktivitet og selvstendig arbeid. I tillegg gjennomfører du et individuelt teaterfaglig prosjektarbeid. Du får praktisk erfaring med teaterproduksjon og utvikler ditt skapende potensial. 

Hva lærer du?

  • Du får inngående kunnskap om alle sider ved en teaterproduksjon. Dette innebærer bl.a. regi, konseptutvikling, tekstbearbeiding, rollearbeid, dramaturgiske valg, skuespillertrening og scenografi.
  • Du lærer å reflektere over prosess og produkt i en vitenskapelig sammenheng.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Drama årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Videre utdanning

Du kan bruke teater for barn og unge i eller som supplement til annen bachelorutdanning.

Fakta

Søknadsfrist

1. desember

Søkekode

8405

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail