Sykepleie - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Distriktsvennlig

Dette studiet bør du velge hvis du ønsker å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Studiet forbereder deg til å jobbe med mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse og skade, eller som er i sin siste fase i livet. Du vil også få kompetanse til å møte pårørende som kan trenge støtte og veiledning.

Samspillet mellom teoretiske og praktiske studier er sentralt i utdanningen. Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få god erfaring med hvordan det er å jobbe som sykepleier. Den teoretiske undervisningen foregår som streamet forelesning, gruppearbeid, selvstudier og seminarer. Det vil være samlinger i Lister-, Lindesnes- og Setesdalsregionen. Deler av undervisningen vil foregå ved campus Kristiansand. Praksisen foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø. Som student vil du få tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge. 

Hva lærer du?

I løpet av utdanningen vil du få kompetanse innen fire hovedområder:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Fagets historie, etiske problemstillinger, samt metode og vitenskapsteori.
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Sykepleiernes oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner: Anatomi, fysiologi, sykdomslære og mikrobiolog med mer.
  • Samfunnsvitenskapelige emner: Sosiologi, psykologi og stat- og kommunalkunnskap med mer.

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Dette studiet krever politiattestskikkethetsvurdering,tuberkulose- og MRSA-undersøkelse.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Som sykepleier har du mange muligheter for å ta videre utdanning, blant annet masterprogrammene i spesialsykepleiefolkehelsevitenskappsykisk helsearbeid og klinisk helsevitenskap. Disse programmene tilbys alle ved UiA.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9171

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

– Helse- og omsorgssektoren byr på mange muligheter

Med en voksende befolkning og en kommende eldrebølge, blir sykepleieryrket viktig fremover. Ingen robot kan gi den samme nærkontakten som et menneske.

Mats Cromann

Student på sykepleie, bachelor

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.

Send studiet på mail