Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Distriktsvennlig

Det vil ikke være opptak til distriktsvennlig sykepleie i 2024. 

Distriktsvennlig sykepleie er tilrettelagt for studenter i Agder-regionen, som ikke bor i nærheten av studiestedet. Dette betyr at undervisningen er samlingsbasert på UiA eller i distriktet, eller foregår gjennom streaming av forelesninger.

Dette studiet bør du velge hvis du ønsker å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Studiet forbereder deg til å jobbe med mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse og skade, eller som er i sin siste fase i livet. Du vil også få kompetanse til å møte pårørende som kan trenge støtte og veiledning.

Samspillet mellom teoretiske og praktiske studier er sentralt i utdanningen. Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få god erfaring med hvordan det er å jobbe som sykepleier. Den teoretiske undervisningen foregår som streamet forelesning, gruppearbeid, selvstudier og seminarer. Det planlegges samlinger i Lister Setesdal og i Østre Agder. Deler av undervisningen vil foregå ved campus Kristiansand. Praksisen foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø. Som student vil du få tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge. 

Hva lærer du?

Studiets oppbygging sikrer sammenheng, progresjon, og integrering mellom teori og praksis på en måte som understøtter beskrivelsene av læringsutbyttene. Hvert studieår inneholder teoristudier og praksisstudier. Emnene er bygd opp slik at de samlet dekker kunnskapsområdene i Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning:

 • Helse, sykdom og sykepleie
 • Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tjenesteutvikling og innovasjon
 • Teknologi og digital kompetanse

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Søkere må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Ved opptak til distriktsvennlig sykepleierutdanning, deltid, med oppstart høsten 2021, stilles det krav om geografisk tilknytning til utdanningsstedet, jfr. forskrift om opptak til høgre utdanning § 4-11.

 1. For opptak til studiested i region vest kreves at søker er bosatt i én av følgende kommuner: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Sokndal, Lund, Eigersund og Bjerkreim.
 2. For opptak til studiested i region Setesdal kreves at søker er bosatt i én av følgende kommuner: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Valle, Åseral og Iveland.
 3. For opptak til studiested i region øst kreves at søker er bosatt i én av følgende kommuner: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Mannlige søkere får to kjønnspoeng når de søker sykepleiestudiet ved UiA. 

Andre krav i løpet av studiet

Dette studiet krever politiattest for å delta i klinisk undervisning. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Søkekoder

 • 9172: For opptak til studiested i region vest kreves at søker er bosatt i én av følgende kommuner: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Sokndal, Lund, Eigersund og Bjerkreim.
 • 9174: For opptak til studiested i region Setesdal kreves at søker er bosatt i én av følgende kommuner: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Valle, Åseral og Iveland.
 • 9173: For opptak til studiested i region øst kreves at søker er bosatt i én av følgende kommuner: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i praksisperiodene i fjerde, femte og sjette semester. I tillegg er det mulig å ta hele femte semester i utlandet hos en av våre partnerinstitusjoner. Bacheloroppgaven kan også skrives i forbindelse med utveksling. Studietilbudet har avtaler om studentutveksling med mange land i Afrika, Australia, USA, Europa og Norden.

Det er også mulig delta i ordningen med internasjonalt sertifikat; International Certificate of Learning (CIL).

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

På sykepleierutdanningen er det veiledet praksis innen sentrale faglige fokus fordelt over alle tre studieårene.

Les mer om praksis i sykepleieutdanningen her.

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Dette sier studentene

Fakta

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Følg sykepleiestudentene på Instagram:

@uiasykepleiestudent

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.