0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Distriktsvennlig

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Hvorfor studiet?

Studieprogrammet har ikke oppstart 2019. Nytt opptak vil eventuelt skje i 2021.

Dette studiet bør du velge hvis du ønsker å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Studiet forbereder deg til å jobbe med mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse og skade, eller som er i sin siste fase i livet. Du vil også få kompetanse til å møte pårørende som kan trenge støtte og veiledning.

Samspillet mellom teoretiske og praktiske studier er sentralt i utdanningen. Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet, noe som gjør at du vil få god erfaring med hvordan det er å jobbe som sykepleier. Den teoretiske undervisningen foregår som streamet forelesning, gruppearbeid, selvstudier og seminarer. Det planlegges samlinger i Lister-, Lindesnes- og Setesdalsregionen og også i østre del av Østre Agder. Deler av undervisningen vil foregå ved campus Kristiansand. Praksisen foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø. Som student vil du få tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge. 

Hva lærer du?

I løpet av utdanningen vil du få kompetanse innen fire hovedområder:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Fagets historie, etiske problemstillinger, samt metode og vitenskapsteori.
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Sykepleiernes oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner: Anatomi, fysiologi, sykdomslære og mikrobiolog med mer.
  • Samfunnsvitenskapelige emner: Sosiologi, psykologi og stat- og kommunalkunnskap med mer.

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Dette studiet krever politiattestskikkethetsvurdering,tuberkulose- og MRSA-undersøkelse.

Mannlige søkere får to kjønnspoeng når de søker sykepleiestudiet ved UiA. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

38,00

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Som sykepleier har du mange muligheter for å ta videre utdanning, blant annet masterprogrammene i spesialsykepleiefolkehelsevitenskappsykisk helsearbeid og klinisk helsevitenskap. Disse programmene tilbys alle ved UiA.

Dette sier studentene

Fakta

Søkekode

9171

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.

Send studiet på mail