Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Sykepleierstudiet passer for deg som liker å jobbe med mennesker. En sykepleier har kompetanse til å ta ansvar for mennesker med forskjellige behov knyttet til ulike sykdomsbilder og for å forebygge sykdom og fremme helse og livskvalitet i alle faser i livet. Å lindre og behandle mennesker som er utsatt for sykdom og lidelse, eller som er i sin siste fase i livet er også en del av sykepleierens ansvar.

Sykepleiere har kompetanse på å tenke helhetlig – det betyr å jobbe ut ifra at det fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle er likeverdige deler av mennesket, som alle påvirkes i en sykdomsfase. Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, i kommune- og spesialisthelsetjeneste, fra akuttavdeling til langtids rehabilitering.

Praksisstudier utgjør halvparten av sykepleierutdanningen. Utgangspunktet for dette er alltid pasienten/brukeren selv og dennes opplevelser. Praksisstudiene foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø på begge campuser. Du får tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i Klinikklaboratorier som inneholder avdeling med simuleringsmuligheter og avdelinger/sengepost med muligheter for øving på praktiske ferdigheter.

Hva lærer du?

Studiets oppbygging sikrer sammenheng, progresjon, og integrering mellom teori og praksis på en måte som understøtter beskrivelsene av læringsutbyttene. Hvert studieår inneholder teoristudier og praksisstudier. Emnene er bygd opp slik at de samlet dekker kunnskapsområdene i Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning:

  • Helse, sykdom og sykepleie
  • Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode
  • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
  • Tjenesteutvikling og innovasjon
  • Teknologi og digital kompetanse

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Fullført bachelorgrad i sykepleie gir grunnlag for autorisasjon som sykepleier.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. 

Du må dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Mannlige søkere får to kjønnspoeng når de søker sykepleiestudiet ved UiA. 

Det er ikke åpent for søknader om overflytting internt eller fra andre universitet og/eller høgskoler.

Det er ikke mulig å søke innpassing til høyere årstrinn i studiet.

Andre krav i løpet av studiet

Dette studiet krever politiattest for å delta i klinisk undervisning. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

43,0

Utveksling

Du kan reise på utveksling i praksisperiodene i fjerde, femte og sjette semester. I tillegg er det mulig å ta hele femte semester i utlandet hos en av våre partnerinstitusjoner. Bacheloroppgaven kan også skrives i forbindelse med utveksling. Studietilbudet har avtaler om studentutveksling med mange land i Afrika, Australia, USA, Europa og Norden.

Det er også mulig å delta i ordningen med internasjonalt sertifikat; International Certificate of Learning (CIL).

Du kan lese mer informasjon om utveksling i bachelorprogrammet i sykepleie her.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

På sykepleierutdanningen er det veiledet praksis innen sentrale faglige fokus fordelt over alle tre studieårene.

For studenter i Grimstad foregår praktiske studier fortrinnsvis på praksissteder i østre del av Agder.

Les mer om praksis i sykepleieutdanningen her.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som sykepleier. 

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 052

Studiepoeng

180

Antall plasser

149

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spør en student

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.