Sykepleie - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Grimstad

Som sykepleier må du like å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Du jobber med mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse og skade, eller som er i sin siste fase i livet. Du møter også pårørende som kan trenge støtte og veiledning.

Samspillet mellom teoretiske og praktiske studier er sentralt i utdanningen. Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet. Praksisen foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø på begge campus. Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. 

Sykepleie, bachelor tilbys både i Grimstad og Kristiansand

Hva lærer du?

Utdanningen består av fire hovedområder:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Fagets historie, etiske problemstillinger, samt metode og vitenskapsteori.
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Sykepleiernes oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner: Anatomi, fysiologi, sykdomslære og mikrobiolog med mer.
  • Samfunnsvitenskapelige emner: Sosiologi, psykologi og stat- og kommunalkunnskap med mer.

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Bachelorprogrammet i sykepleie gir graden bachelor i sykepleie. Oppnådd grad gir grunnlag for autorisasjon som sykepleier.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Dette studiet krever politiattest, skikkethetsvurdering, tuberkulose- og MRSA-undersøkelse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

45,3

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

41,3

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 052

Antall plasser

130

Spørsmål om opptak til studiet?

Video

Studentintervju: Jeanette - Sykepleie

Fasilitetene på campus er veldig bra. Nærheten mellom studentene og foreleserne er så fin. Man møter alltid kjente ansikter. Det skjer rett og slett ikke at jeg er på campus uten å treffe noen jeg kjenner.

Jeanette Gravbråten

Sykepleie, bachelor

Send studiet på mail