Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2025
Studiested
Yogyakarta, Indonesia / Kristiansand

Masterprogrammet i Sustainability Management har ikke opptak til studieåret 2024-25.

Master in Sustainability Management er en fellesgrad som UiA tilbyr i samarbeid med Gadjah Mada University (UGM) i Indonesia. Kandidater oppnår MBA-grad (Master of Business Administration) fra en av Asias ledende handelshøyskoler i tillegg til mastergraden fra UiA. All undervisning er på engelsk.

Masterprogrammet på 120 studiepoeng undervises intensivt over 18 måneder, hvorav ett år på UGMs campus i Yogyakarta. I tillegg kommer fire måneders forkurs, som undervises digitalt for studenter som ikke har bachelorgrad i økonomisk-administrative fag. Forkursene er Business and Management, Accounting and Finance, Managerial Economics, og Statistics. UiA deltar med undervisning i de fleste emner og har det faglige ansvaret for Internship og masteroppgave i siste semester. Graden kvalifiserer for stillinger i private selskaper og offentlig forvaltning, der det kreves kompetanse på kopling av bedriftsøkonomisk lønnsomhet og miljømessig bærekraft. Du får delta i et moderne og tverrfaglig masterprogram med norske og asiatiske forelesere, og med omfattende kontakt med praktikere fra private bedrifter og statlig forvaltning gjennom gjesteforelesninger og arbeidspraksis (internship). Majoriteten av studenter er fra Asia, og du vil ta del i et spennende flerkulturelt studiefellesskap og alumninettverk.

Studieprogrammet er initiert med økonomisk støtte fra det norske Utenriksdepartement. Oppstart skjer i januar 2023 med fysisk undervisning i Indonesia. De som ikke har bachelorgrad i økonomisk-administrative fag, må ta forkurs høsten 2022, som gis digitalt.

Du må betale en semesteravgift på ca. NOK 50.000 kroner til UGM for de to første semestrene. For norske studenter dekkes dette av stipend og lån fra Lånekassen.

Hva lærer du?

Som student på dette programmet lærer du en tverrfaglig tilnærming til løsninger på viktige miljøproblemer, som energiforsyning, storbyvekst, klimagassutslipp, matvaresikkerhet, forurensning, tilgang til reint vann, avskoging, tap av artsmangfold, og tilpasninger til globale klimaendringer.

Etter fullført studium skal du kunne anvende kritiske, etiske og helhetlige perspektiver på bedriftsledelse og offentlig forvaltning, der målet er å kombinere økonomisk effektivitet og langsiktige miljøhensyn.

Som student får du en grundig innføring i vanlige handelshøyskolefag, som finansiell økonomi, markedsføring, strategi og ledelse, og organisasjonsteori. Du lærer også om tekniske løsninger og organisatorisk ledelse på felt med spesielle miljøutfordringer, som energiforsyning, matvaresikkerhet og klima. Gjennom tverrfaglighet og et nært samarbeid med ledende virksomheter i Asia og Europa oppnår du en unik teoretisk-praktisk innsikt i hvordan miljøutfordringer kan håndteres i ulike kontekster. Folkerike Asia er spesielt utsatt for klimaendringer og andre miljøtrusler. Den obligatoriske praksisperioden medvirker til høy grad av samfunnsmessig relevans i studiet og skal bidra til å skape gode jobb- og karrieremuligheter.

Jobbmuligheter

Kandidater fra dette studiet forventes å finne arbeid og gjøre karriere i private bedrifter, offentlig forvaltning, ikke-statlige organisasjoner, eller i høyere utdanning og forskning. Vi ser et økende behov for ledere i bedrifter og offentlig forvaltning som mestrer både samfunnsøkonomiske og økologiske konsekvensanalyser, og som kan bidra til å finne kombinasjoner av bedriftsøkonomiske og tekniske løsninger på miljøutfordringer. Etter hvert som både bedrifter og kunder vektlegger miljømessige verdier høyere i produksjon og konsum, ser vi stadig flere bærekraftsledere (CSOs - Chief Sustainability Officers) som ansatte i privat og offentlig sektor. Disse bidrar til forbedring av virksomhetenes miljøavtrykk og dermed også til økt anerkjennelse og mulig høyere lønnsomhet i private selskaper. Masterprogrammet kan kvalifisere for videre studier på PhD-nivå og dermed også for arbeid innen forskning og høyere utdanning.

Oppbygning

Studiet gis i sin helhet på engelsk. Det er et masterprogram på 120 studiepoeng som tas intensivt på tre semestre (18 måneder). De to første semestrene består av forelesninger og øvinger i Indonesia, gitt av asiatiske og norske forelesere. Praktikere fra private bedrifter og offentlige virksomheter inviteres som gjesteforelesere i de fleste emner.Emnene som undervises, er dels tradisjonelle handelshøyskoleemner som finans, markedsføring, ledelse og etikk, og dels mer tekniske emner med forelesere fra fagområder som ingeniørvitenskap, jord- og skogbruk, eller byplanlegging og juss.Casestudier benyttes gjennomgående i alle emner for å øve studentene i realistiske økonomisk-økologiske analyser, eksempelvis SEA (Strategic Environmental Assessment). Det siste semesteret består av kombinert praksisopphold og skriving av masteroppgave. Dette studiet er en fellesgrad fra UiA og UGM, og masteroppgaven skrives i siste semester under veiledning av en vitenskapelig ansatt fra UiA.Beskrivelse av forkurs i Business and Management, Accounting and Finance, Managerial Economics, and Statistics er under utarbeidelse.

For beskrivelse av de enkelte emner, klikk på lenker under:

Første semester (‘Core courses’)

Andre semester (‘Focus courses’)

Andre semester (‘Concentration courses’)

(du velger tre av seks tilbudte kurs):

Tredje semester

Opptakskrav og poeng

Generelle opptakskrav inkluderer fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med en varighet på minimum 3 år.

1. Akademisk Grunnlag: Studier innen økonomi, ledelse, naturvitenskap, ingeniørfag, statsvitenskap, geografi eller jus regnes som passende akademisk bakgrunn.

1a: For søkere med en spesialisering på minst 80 studiepoeng eller et integrert studieprogram på minst to års varighet innenfor bedriftsøkonomi, markedsføring, ledelse eller lignende, gjelder følgende:*

    Følgende fagområder må dekkes med totalt minst 60 studiepoeng:

  • Bedriftsøkonomi
  • Økonomi
  • Metodologi
  • Markedsføring
  • Organisasjons- og ledelsesfag

Alle fagområdene må være dekket.

1b: Søkere med en spesialisering på minst 80 studiepoeng eller et integrert studieprogram på minst to års varighet innen naturvitenskap, ingeniørfag, statsvitenskap eller jus. Søkere med denne akademiske bakgrunnen må fullføre en obligatorisk 4-måneders forberedelseskurs før studiene starter.

1c: Søkere med annen relevant høyere utdanning kan bli funnet kvalifisert etter en individuell vurdering. Søkere med denne akademiske bakgrunnen må fullføre et obligatorisk 4-måneders forberedelseskurs før studiene starter.*

Det er ingen betinget opptak for søkere til dette studieprogrammet. Opptaket skjer i samsvar med reglene om opptak til programmer og kurs ved Universitetet i Agder.

Anbefalt forkunnskap:

Studenter uten bachelorgrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende grad som beskrevet i 1a i opptakskravene, må fullføre et 4-måneders intensivt nettkurs i fag som regnskap, finans, generell økonomi og statistikk (Inskrivningsprogram ved UGM) i første semester.

Studenter med bachelorgrad i bedriftsøkonomi kan også frivillig ta det forberedende kurset. Kurset gir en solid basis for de obligatoriske studiene i andre semester.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

2,50

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt av karakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Utveksling

Alle studenter må tilbringe minimum to semestre ved UGM i Indonesia. Alle studenter med opptak til fellesgraden, må skrive masteroppgaven ved UiA.

Praksis

Studiet har et obligatorisk praksisopphold på ca. to måneder i en privat bedrift eller offentlig virksomhet. Du kombinerer da praktisk og faglig relevant arbeid med datainnsamling for skriving av masteroppgaven. Praksisoppholdet kan være enten i Asia eller i Norge, mens masteroppgaven skrives under veiledning av en vitenskapelig ansatt fra UiA.

Studiestedet

Om Gadjah Mada University

Gadjah Mada University (UGM) er det eldste og største universitetet i Indonesia. UiA har hatt samarbeid med denne institusjonen i mange år . UGMs økonomiske fakultetet er meget anerkjent og er AACSB akkreditert.

Studieby Yogyakarta

UGM ligger i byen Yogyakarta på øya Java. Byen har i overkant av 600 000 innbyggere og er rik på historie og kultur. Yogyakarta er Indonesisas nest største turistdestinasjon etter Bali.

Les mer om Yogyakarta og Indonesia på Wonderful Indonesia.

Bolig

Bolig koster fra USD 200-350 i måneden. Det finnes også studentboliger på campus.

Fakta

Søkekode

8069

Studiepoeng

120

Antall plasser

10 fra Norge

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Relaterte saker