0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Hva innebærer et lokaldemokrati? Hvilken innvirkning har EU på norsk politikk? Hvilken rolle spiller FN i internasjonale relasjoner? Statsvitenskap passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning både lokalt, nasjonalt og globalt. Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet.  

Hva lærer du?

Du vil få anledning til å fordype deg i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, samt internasjonal og komparativ politikk. I samfunnsvitenskapelig metode lærer du blant annet grunnleggende begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder, om ulike datainnsamlingsteknikker og om hvordan du skal tolke og analysere data.

I studiet inngår et breddevalg hvor vi først og fremst oppfordrer studenter til å dra på utveksling. Studenter som ikke velger utveksling kan velge en breddeenhet i offentlig rett, samfunnsplanlegging og ressursforvaltning eller et annet fagområde som for eksempel historie, sosiologi eller utviklingsstudier.

Jobbmuligheter

Du får kompetanse til å arbeide innenfor offentlig forvaltning, privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Jobber innenfor administrasjon, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsutvikling, konsulentvirksomhet og informasjonsarbeid vil kunne være aktuelle med denne typen kompetanse.

Oppbygning

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

43,9

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

41,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. Studenter oppfordres til å dra på utveksling og få internasjonal erfaring i breddeenheten i studiet. På utveksling har du mulighet til å ta ulike fagkombinasjoner som for eksempel internasjonal politikk, komparativ politikk, EU-studier, sikkerhetspolitikk eller internasjonale organisasjoner. Universitetet i Konstanz (Tyskland), Institute d'Etude Politiques de Toulouse (Frankrike), Montclare State University (USA), University of California, Berkeley (USA) og Korea University er populære og gode utvekslingssteder for studenter som tar Bachelor i statsvitenskap. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 881

Antall plasser

50

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like