0
Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleie

Spesialisering for Spesialsykepleie

Utdanningen kvalifiserer deg til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Du skal også ha handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov, ved planlagt og akutt kirurgisk undersøkelse og behandling. Du skal kunne møte samfunnets og helsevesenets behov for operasjonssykepleie gjennom å utføre kliniske vurderinger og utøve operasjonssykepleie i både den sterilt utøvende og koordinerende funksjon. Videre skal du kunne samhandle og kommunisere i tverrprofesjonelle team.

(hentet fra nasjonal forskrift)