0
Hopp til hovedinnhold

Barnesykepleie

Spesialisering for Spesialsykepleie

Pasientfokus for barnesykepleie er barn i alle aldre, herunder premature, nyfødte, barn og ungdom og deres familie med behov for helse og omsorgstjenester relatert til helseutfordringer, sykdom og skade. Utdanningen skal bidra til å styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenester til målgruppen.

Utdanningen skal kvalifisere deg til å utøve avansert sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde barn i alle aldre med behov for kontinuerlig behandling, overvåkning og pleie. Videre skal utdanningen gi kompetanse om pleie og behandling av barn i spesialisthelsetjenesten med langvarige eller palliative sykdomsforløp, psykiske belastninger, sosiale følger av sykdom og sykehusopphold.

(hentet fra nasjonal forskrift)