0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Dette studiet gir muligheten til å gå dypere inn i de spesialpedagogiske problemstillingene som ble introdusert i Spesialpedagogikk 1. Fokus er på spesialpedagogisk ledelse med vekt på forebygging og oppfølging av sårbare barn og unge. God spesialpedagogisk ledelse handler om å legge til rette for læring, motivasjon og trivsel både hos barn/elever og i kollegiet. 

Fokus er spesielt på samspillsproblemer hos barn og ungdom og hvordan barnehagelæreren/læreren kan bruke spesialpedagogikken for å forbedre livskvaliteten for disse. I tillegg inngår spesialpedagogisk ledelse.

Studiet passer godt for deg som ønsker å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø for barn og unge med samspillsvansker gjennom å se mennesket som enkeltindivid og som del av en større sammenheng. Det legges særlig vekt på systemteoretisk perspektiv selv om individperspektivet også har noe plass. 

Hva lærer du?

Du vil få sentral kunnskap om ulike teorier knyttet til samspill, systemteoretisk tenkning, nettverkstenking og hvordan en kan legge til rette mestring av livssituasjoner for barn og unge med samspillsvansker. I tillegg gir studiet deg kunnskap og erfaring slik at du kan bli bevisst egen og andres samspillskompetanse.  Du får også kunnskap og erfaring med forskningsmetode, samt et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger knyttet til barn og unge med samspillsvansker. Slik kan du bli en reflektert yrkesutøver som i samarbeid med barn, unge og voksne med særskilte behov, foresatte og andre yrkesutøvere kan legge til rette for gode utviklingsmuligheter i barnehage og skole, forholde deg kritisk til nåværende tilbud og bidra til utvikling av nye tilbud.

Jobbmuligheter

Etter fullført studium kan du få jobb som spesialpedagog i skole og barnehage. Du kan også få jobber knyttet til spesialpedagogiske oppgaver som gjelder barn, unge og voksne i sosiale eller medisinske institusjoner eller tilsvarende. 

Oppbygning

Studiet består av følgende emner:

  • Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge
  • Spesialpedagogisk ledelse

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Fullført Spesialpedagogikk 1.

Videre studier

Du kan søke deg videre til et masterstudium i spesialpedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9011

Studiepoeng

30

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?