Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
Heltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Dette studiet er rettet mot spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage. Barnehagelærere, lærere og andre profesjonelle må i dag være forberedt på å møte store forskjeller blant barn og ungdom. Kjernen i halvårsstudiet i spesialpedagogikk er kunnskap om hvordan disse forskjellene kan påvirke læring og utvikling hos barn og ungdom. 

Studiet passer for lærere/barnehagelærere som ønsker å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø ved å se mennesket som enkeltindivid og som del av en større sammenheng. Emnene spenner fra etiske utfordringer til lovverk, fra planlegging av opplæringssituasjoner til diskusjoner om synet på hva som regnes som normalt og hva som regnes som avvik. Du vil få sentral kunnskap om utviklingshemming, sosiale og emosjonelle vansker, hørsels- og synsvansker, språkvansker, lese- og skrivevansker og matematikkvansker. 

Det arrangeres fire ukers obligatorisk praksis der du får prøve seg under veiledning. Det er mulig å ta praksisukene ved et barnehjem i Beograd, der UiA har praksisplasser til 4 studenter. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. 

I 2023 skal praksis være i uke 9, 10, 11 og 12.

Hva lærer du?

I tillegg til innsikt i spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag gir studiet deg praksiserfaringer, kunnskap om forskningsmetode samt et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger man møter som spesialpedagog. Slik kan du bli en reflektert yrkesutøver og forholde deg kritisk til nåværende tilbud og bidra til utvikling av nye tilbud.

Jobbmuligheter

I kombinasjon med fullført barnehagelærer/lærerutdanning gir studiet kvalifikasjoner for spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skole og annen spesialpedagogisk virksomhet med barn, unge eller voksne med særskilte behov. 

Du kan lese mer om karrieremuligheter for pedagogikk her.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Fullført de tre første årene av 4-årig lærerutdanning (grunnskolelærer-/allmennlærerutdanning), eller annen fullført lærerutdanning (barnehagelærer/førskolelærer-, faglærer- eller praktisk-pedagogisk utdanning). 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Videre studier

Du kan søke deg videre til et masterstudium i spesialpedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende.

Fakta

Søknadsfrist

1. desember

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8632

Studiepoeng

30

Antall plasser

5

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?