0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Behersker du spansk, har du mange muligheter til å få arbeid og samarbeidspartnere flere steder i verden. Spansk er det offisielle språket i 20 land. Nærmere 500 millioner mennesker snakker språket og bare engelsk brukes like mye på internett.

Årsstudiet på UiA tilbyr variert undervisning. Vi satser på bruk av digitale verktøy og ønsker oss aktive og deltakende studenter. Studiet utvikler språkkunnskapene dine og er delt inn i språklige, litterære og historiske emner. På UiA legger vi like mye vekt på spansk og latin-amerikansk litteratur og historie.

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du arbeide med de praktiske språkferdighetene dine, slik at du blir bedre til å bruke språket både skriftlig og muntlig i ulike situasjoner. I tillegg vil du kunne lære mer om den spanskspråklige verdens mangfoldige samfunnsliv, kultur, litteratur og historie.

Jobbmuligheter

I alle yrker som innebærer internasjonale kontakter som reiseliv, medier og kommunikasjon og eksportvirksomhet, vil gode spanskkunnskaper være en fordel. 

Oppbygning

Studiet gis i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har spansk nivå 2 fra videregående skole eller tilsvarende, og undervisningen starter på dette nivået.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Spansk årsstudium kan inngå i flere bachelorprogrammer ved UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 912

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like