Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Studier i spansk åpner dører til en betydelig del av verden. Spansk er verdens nest største språk og offisielt språk i 21 land. Med kompetanse i spansk har du mulighet til å studere videre, arbeide, eller få samarbeidspartnere i den spansktalende verden.

I spansk årsstudium ved UiA legger vi vekt på variert undervisning og studentaktive arbeidsformer. Vi arbeider tett sammen med deg som student i læringsverksteder og i mindre samtalegrupper, og vi bruker aktivt digitale verktøy og andre læringsressurser. I løpet av studiet får du mulighet til å dra på et 4 ukers utvekslingsopphold til et språksenter ved Universitetet i Valencia.

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du arbeide med de praktiske språkferdighetene dine, slik at du blir bedre til å bruke språket både skriftlig og muntlig i ulike situasjoner. Du lærer om språkets oppbygning og forstå hvordan det skal brukes på riktig måte.

Du lærer om moderne spanskspråklig litteratur, og om aktuelle problemstillinger i dagens Latin-Amerika. Du får også innblikk i sentrale temaer knyttet til historie og samfunn i den spansktalende verden.

Jobbmuligheter

Studier i spansk vil være relevant i alle organisasjoner, institusjoner og virksomheter med behov for spansk språkkompetanse og kunnskap om kultur og samfunnsforhold i den spansktalende verden. Aktuelle felt er reiseliv, medier og kommunikasjon, eksport, samt organisasjoner og institusjoner med internasjonal kontaktflate.

Oppbygning

Studiet gis i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

All undervisning foregår på spansk, og det anbefales at du har spansk nivå 2 fra videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen starter på dette nivået.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Spansk årsstudium kan inngå i flere bachelorprogrammer ved UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 912

Studiepoeng

60

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like