0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Sosiologi og sosialt arbeid handler om endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn. Studiet har fokus på å jobbe med analyse- og utviklingsarbeid, administrasjon og ledelse. Studiet gir deg blant annet kunnskap knyttet til endringer i hvordan velferdsordninger er organisert. Gjennom studiet utvikler du et komparativt perspektiv som også gir deg kompetanse i å forstå internasjonale endringer som påvirker feltet. Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament. Over tid har det utviklet seg to ulike retninger, som disiplin- og profesjonsfag. Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver på flere analysenivå.

Du vil få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet.

Hva lærer du?

Kunnskapsproduksjon og kunnskapens rolle er sentrale tema i studiet.

Obligatorisk del: Emner som forskningsmetode, vitenskapsteori og tverrfaglig og organisatorisk samarbeid

Spesialiseringer (du velger én):

  • Sosiologi: Omhandler forholdet mellom forskning og samfunn og sosiologisk teori om moderne samfunn
  • Sosialt arbeid/barnevern: Omhandler kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Jobbmuligheter

Studiet gir deg grunnlag for analysearbeid, forskning og utredning i ulike typer organisasjoner på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det gir deg også gode forutsetninger for å lede, planlegge og gjennomføre prosjekter og utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet. 

Oppbygning

Studiet består av emner som vitenskapsteori og metode, tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid og velferdspolitikk. Du kan velge mellom to spesialiseringer, enten i sosiologi eller i sosialt arbeid, og du skriver masteroppgave innenfor den valgte spesialiseringen. Det legges opp til tett samarbeid med praksisfeltet. Du har mulighet for å ta ett semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Mastergraden kan kvalifisere for opptak til studier på doktorgradsnivå. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8036

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail