0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Sosiologi og sosialt arbeid handler om endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn med fokus på å jobbe med analyse- og utviklingsarbeid, administrasjon og ledelse. Studiet gir deg blant annet kunnskap knyttet til endringer i hvordan velferdsordninger er organisert. Gjennom studiet utvikler du et komparativt perspektiv som også gir deg kompetanse i å forstå internasjonale endringer som påvirker feltet. Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament. Over tid har det utviklet seg to ulike retninger, som disiplin- og profesjonsfag. Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver på flere analysenivå.

I studiet vil du få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet.

Hva lærer du?

Kunnskapsproduksjon og kunnskapens rolle er sentrale tema i studiet.

Obligatorisk del: Emner som forskningsmetode, vitenskapsteori og tverrfaglig og organisatorisk samarbeid

Spesialiseringer (du velger én):

  • Sosiologi: Omhandler forholdet mellom forskning og samfunn og sosiologisk teori om moderne samfunn
  • Sosialt arbeid/barnevern: Omhandler kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Jobbmuligheter

Studiet gir deg grunnlag for analysearbeid, forskning og utredning i ulike typer organisasjoner på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det gir deg også gode forutsetninger for å lede, planlegge og gjennomføre prosjekter og utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet. 

Oppbygging

Studiet består av emner som vitenskapsteori og metode, tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid og velferdspolitikk. Du kan velge mellom to spesialiseringer, enten i sosiologi eller i sosialt arbeid, og du skriver masteroppgave innenfor den valgte spesialiseringen. Det legges opp til tett samarbeid med praksisfeltet. Du har mulighet for å ta ett semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 studiepoeng) som er en integrert grad, som sosialt arbeid og barnevernspedagog eller lignende studier, eller en bachelorgrad med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, som sosiologi, eller andre samfunnsvitenskapelige studier. Det kreves også samfunnsvitenskapelig metode (10 sp). Se utfyllende regler for opptak.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Mastergraden kan kvalifisere for opptak til studier på doktorgradsnivå. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8036

Antall plasser

30

Spørsmål om innholdet i studiet?

Masterstudium som speiler samfunnet

Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid. Jeg synes en slik kombinert master speiler samfunnet godt i dag. Det er mer samarbeid fordi vi er fra ulike fagtradisjoner, har ulik kunnskap og må ha en større dialog når vi skal ha gruppearbeid og skal gjøre ting sammen.

Karianne Zachariassen

Student på masterprogram i sosiologi og sosialt arbeid

Send studiet på mail