0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Nettstudier

Vil du lære mer om informasjonskompetanse? Er du interessert i å hjelpe barn og unge videre med leseutvikling? Har du planer om å ta en bachelorgrad i skolebibliotekkunnskap? Vil du studere over nett, slik at du kan bo hjemme og studere ved siden av jobb?
Skolebibliotekkunnskap 3 gir deg mulighet til å fordype deg ytterligere i faget skolebibliotekkunnskap, på basis av grunnstudiene skolebibliotekkunnskap 1 og 2.

I dette påbyggingsstudiet fokuserer vi spesielt på to emner som det har vært mye oppmerksomhet om i skolesammenheng de senere åra – elevenes leseutvikling og deres evne til å søke, bearbeide og formidle informasjon. 

Hva lærer du?

  • Du lærer mer om skolebiblioteket som lærings- og danningsarena, om informasjonskompetanse, og om utvikling av lesestrategier i arbeid med trykte og digitale fag- og fiksjonstekster.
  • Du blir i stand til å utforske en faglig problemstilling og planlegger og gjennomfører et mindre forskningsarbeid (bacheloroppgaven).
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.

Jobbmuligheter

Skolebibliotekkunnskap 3 gir fordypet kompetanse i arbeidet som skolebibliotekar.  

Oppbygging

Studiet er fleksibelt lagt opp, med det meste av undervisningen på nett. Du betaler bare ordinær semesteravgift. Det er én obligatorisk og én frivillig fellessamling i Kristiansand. 

Studiet er delt opp i to emner: Informasjonskompetanse og leseutvikling (15 studiepoeng) er lagt til høstsemesteret, og bacheloroppgaven (15 studiepoeng) er lagt til vårsemesteret.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Skolebibliotekkunnskap 1 og skolebibliotekkunnskap 2 eller tilsvarende.

Videre studier

Studiet utgjør påbyggingsdelen i bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap, og en slik bachelorgrad kan gi grunnlag for opptak på ulike masterprogram.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8466

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail