Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier

Vil du lære mer om informasjonskompetanse? Er du interessert i å hjelpe barn og unge videre med leseutvikling? Har du planer om å ta en bachelorgrad i skolebibliotekkunnskap? Vil du studere over nett, slik at du kan bo hjemme og studere ved siden av jobb?
Skolebibliotekkunnskap 3 gir deg mulighet til å fordype deg ytterligere i faget skolebibliotekkunnskap, på basis av grunnstudiene skolebibliotekkunnskap 1 og 2.

I dette påbyggingsstudiet fokuserer vi spesielt på to emner som det har vært mye oppmerksomhet om i skolesammenheng de senere åra – elevenes leseutvikling og deres evne til å søke, bearbeide og formidle informasjon. 

Hva lærer du?

  • Du lærer mer om skolebiblioteket som lærings- og danningsarena, om informasjonskompetanse, og om utvikling av lesestrategier i arbeid med trykte og digitale fag- og fiksjonstekster.
  • Du blir i stand til å utforske en faglig problemstilling og planlegger og gjennomfører et mindre forskningsarbeid (bacheloroppgaven).
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.

Jobbmuligheter

Skolebibliotekkunnskap 3 gir fordypet kompetanse i arbeidet som skolebibliotekar.  

Oppbygning

Studiet er fleksibelt lagt opp, med det meste av undervisningen på nett. Du betaler bare ordinær semesteravgift. Det er én obligatorisk og én frivillig fellessamling i Kristiansand. 

Studiet er delt opp i to emner: Informasjonskompetanse og leseutvikling (15 studiepoeng) er lagt til høstsemesteret, og bacheloroppgaven (15 studiepoeng) er lagt til vårsemesteret.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Skolebibliotekkunnskap 1 og skolebibliotekkunnskap 2 eller tilsvarende.

Poenggrense ved forrige opptak

Videre studier

Studiet utgjør påbyggingsdelen i bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap, og en slik bachelorgrad kan gi grunnlag for opptak på ulike masterprogram.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8466

Studiepoeng

30

Antall plasser

12

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?