0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Nettstudier

Trenger du mer kunnskap om nyere barne- og ungdomslitteratur? Er du opptatt av lesestimulering i skolebibliotek og klasserom eller i annet pedagogisk arbeid? 

Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur er et nettbasert deltidsstudium med to frivillige samlinger i Kristiansand. Studiet egner seg særlig godt som videreutdanningsstudium for lærere, skolebibliotekarer og andre som ønsker en fordypning i litteratur for barn og unge og i litteraturundervisning og -formidling. Det retter seg mest inn mot grunnskolen, men kan også tas av lærere i videregående skole.   

Det er et selvstendig studium, som samtidig kan utgjøre en del av bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap

Hva lærer du?

  • Du får innsikt i nyere barne- og ungdomslitteratur, slik som bildebøker, lettlestbøker, realistisk og fantastisk litteratur, og fagbøker. Studiet inkluderer også film og digitale tekster.
  • Du får kunnskap om hvilken funksjon litteratur kan ha i barn og unges leseutvikling.
  • Du lærer om formidling av litteratur i skolebiblioteket og om pedagogisk arbeid med litteratur på ulike årstrinn.

Jobbmuligheter

Studiet gir viktig kompetanse i arbeidet som skolebibliotekar, enten det er i en ren skolebibliotekarstilling eller i stillinger der det å være skolebibliotekar kombineres med det å ha andre pedagogiske oppgaver ved skolen. Det kan også være nyttig som en oppdatering og videreutvikling av litteraturkunnskap for lærere, ansatte i folkebibliotek, og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningserfaring fra grunnskolen eller videregående skole, eventuelt erfaring fra arbeid med litteratur i skole- eller folkebibliotek.

Videre studier

Studiet kan kombineres med Skolebibliotekkunnskap 1, som gir en bred innføring i skolebibliotekkunnskap, og Skolebibliotekkunnskap 3, der informasjonskompetanse er et hovedemne. Til sammen utgjør de tre enhetene fordypningsdelen i  bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8465

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?