Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier

Ønsker du å bli skolebibliotekar? Trenger du mer kunnskap for å gjøre jobben som skolebibliotekar? Vil du studere over nett, slik at du kan bo hjemme og studere ved siden av jobb? Skolebibliotekkunnskap 1 gir en innføring i forskjellige tema som er viktige med tanke på arbeidet som skolebibliotekar. Du lærer blant annet om litteratur, om katalogisering og klassifisering, og om pedagogisk bruk av skolebiblioteket. Skolebibliotekkunnskap 1 er et selvstendig studium, som samtidig kan utgjøre første del av bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap.

Hva lærer du?

  • Du får innføring i informasjonskompetanse og pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter.
  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om kunnskapsorganisering, administrering og drift av skolebibliotek.
  • Du får innsikt i nyere barne- og ungdomslitteratur og barn og unges bruk av ulike medier. 

Jobbmuligheter

Studiet gir viktig kompetanse i arbeidet som skolebibliotekar, enten det er i en ren skolebibliotekarstilling eller i stillinger der det å være skolebibliotekar kombineres med det å være lærer eller å ha andre pedagogiske oppgaver ved skolen. Det kan også være nyttig med tanke på arbeid rettet mot barn og unge i folkebibliotek.

Oppbygning

Studiet er nettbasert med to frivillige samlinger i Kristiansand, og du betaler bare ordinær semesteravgift. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Videre studier

Studiet kan kombineres med skolebibliotekkunnskap 2, som omfatter barne- og ungdomslitteratur, og skolebibliotekkunnskap 3, der informasjonskompetanse er et hovedemne. Til sammen utgjør de tre enhetene fordypningsdelen i bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap.  

Studiet egner seg særlig godt som videreutdanning for lærere. Det retter seg mest inn mot grunnskolen, men kan også tas av lærere i videregående skole. Ellers kan studiet inngå i flere bachelorprogram på UiA. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8460

Studiepoeng

30

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?