0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Samfunnet står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle gjør sitt beste for at dere skal lykkes.

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studenter på Shift Entreprenørskap og Teknologi jobber sammen med studenter på Shift Entreprenørskap og Innovasjon og Shift Entreprenørskap og Økonomi.

Hovedcampus er Kristiansand, men noen emner vil undervises på campus Grimstad.

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen for eksempel konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når du skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Med bachelor i ingeniørfag tar du emner på det mastergradsstudiet som bygger på din bachelor. Studenter tatt opp på bakgrunn av bachelor i ingeniørfag oppnår da graden "Master of science in Shift Entrepreneurship and Technology – Sivilingeniør", mens studenter tatt opp på bakgrunn av multimedieteknologi og -design oppnår graden "Master of Science in Shift Entrepreneurship and Technology".

Jobbmuligheter

En andel av studentene vil fortsette sitt ansettelsesforhold i firmaet de har vært med på å etablere gjennom masterprogrammet. Nyutdannede vil også være verdifulle i andre nyetablerte firma, i tillegg til mer modne virksomheter som "intraprenører" eller forretningsutviklere. Nyutdannede vil også være verdifulle bidragsytere både i offentlige og private organisasjoner som utgjør det entreprenørielle økosystemet.

Erfaring fra andre universitet viser at omtrent halvparten jobber videre i egen oppstart etter endt studietid. Flere jobber også med innovasjon og forretningsutvikling i store og små bedrifter enten i privat eller offentlig sektor.

Opptakskrav

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått treårig bachelorstudium (180 studiepoeng) i ingeniørfag eller IT-fag.

Opptak baseres på en totalvurdering av vitnemål og intervju. Mer informasjon om opptak kommer.

Utveksling

Gjennom sommeren inviteres du til å delta i et kort utvekslingsprogram. Dette programmet innebærer et intensivkurs, og muligheten til å oppleve det lokale økosystemet. Mulige destinasjoner er blant andre San Fransisco, Austin, Tel Aviv og Boston, som alle tilbyr eksempler på gode entreprenørielle økosystemer.

Alt du trenger å vite om utveksling

Oppbygging

Semester

Emne

Emne

Emne

Emne

1

ENT 4xx
Concept Development (7,5 sp)

ENTxxx
Innovation through design (7,5 sp)

ENT4xx
Strategic Management (7,5 sp)

Specialization course*
7,5 sp

2

ENT4xx
Business Development (7,5 sp)

ENT4xx
User and Market Insight (7,5 sp)

ENT4xx
Entrep. Finance (7,5 sp)

Specialization course*
7,5 sp

Sommer

Frivillig sommersemester i Tel Aviv, Austin eller Boston

3

Specialization project
(Thesis preparation) 15 sp

Specialization course*
7,5 sp

Specialization course*
7,5 sp

4

Masteroppgave (30 sp)

* Fordypningsemner

Fordypningsprofilen for studenter på Shift Entreprenørskap - Teknologi inkluderer emner fra ulike masterprogram innen ingeniørfag. For at programmet skal kvalifisere til tittelen “sivilingeniør», er oppbygningen utformet i tråd med UHR´s krav for bruk av denne tittelen (F.eks. Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing).

Parallelt med emnene går aktiviteter innen forretningsutvikling, og dette fortsetter når studentene uteksamineres. F.eks. mulighetsstudie, skrive forretningsplan, søke om finansiering, finansieringskampanjer, venture cup, scale up, etc.

Vi ønsker å tilby profiler for alle relevante program, men foreløpig har vi utviklet følgende alternativ:

1)  Mekatronikk

Semester

Emne

1

MAS416
Modelling and Simulation (7,5 sp)

2

MAS411
Industrial IT (7,5 sp)

3

MAS507
Product Development and Project Management (7,5 sp)

MAS506
Instrumentation (7,5 sp)

2) ICT

Semester

Emne

1

IKT440
ICT Seminar I (7,5 sp)

2

IKT441
ICT Seminar II (7,5 sp)

3

Electives* (7,5 sp)

ORG425
Communication, Cooperation and Research Methods (7,5 sp)

* Mulige valgemner inkluderer:

IKT444 Mobile Communication Networks

IKT436 Advanced Internet Services and Protocols

MA-430 Probability Theory and Stochastic Processes

 

3) Multimedia og læringsteknologi

Semester

Emner

1

MM-403
Interaction Design (7,5 sp)

2

MM-504
User Experience Evaluation

3

3D Visualization (7,5 sp)

ORG453
Communication, Cooperation and Research Methods (7,5 sp)

Merk! Fordypningsemnene kan endres. De nevnte masterprogrammene går gjennom en revisjonsprosess, og dette kan føre til nødvendige endringer av programmet.

Videre studier

Studenter tatt opp på bakgrunn av bachelor i ingeniørfag oppnår nå graden «Master of science in Shift Entrepreneurship and Technology – Sivilingeniør», mens studenter tatt opp på bakgrunn av multimedieteknologi og -design oppnår graden «Master of Science in Shift Entrepreneurship and Technology».

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like