Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Det er ikke opptak til Shift høsten 2024.

Har du ambisjoner om å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet? Vi står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling, og det er stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til en positiv endring. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle bidrar med sin kompetanse for at dere skal lykkes.

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studentene på Shift entreprenørskap og teknologi jobber sammen med studenter på Shift entreprenørskap og økonomi og Shift entreprenørskap og innovasjon.

Hovedcampus er Kristiansand, men noen emner vi undervises på Campus Grimstad.

Mer informasjon om Shift finner du på våre nettsider.

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen blant annet konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Hvert emne inneholder både teori og praksis som knyttes direkte til etableringen av din bedrift. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når man skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Med bachelor i ingeniørfag tar du emner på det mastergradsstudiet som bygger på din bachelor. Studenter tatt opp på bakgrunn av bachelor i ingeniørfag oppnår da graden master i entreprenørskap og teknologi og sidetittelen sivilingeniør, mens studenter tatt opp på bakgrunn av multimedieteknologi og -design oppnår graden master i entreprenørskap og teknologi.

Jobbmuligheter

En andel av studentene ønsker å fortsette sitt ansettelsesforhold i firmaet de har vært med på å etablere gjennom masterprogrammet. Med master i entreprenørskap og teknologi vil du være en verdifull ressurs i andre nyetablerte firma, i tillegg til mer modne virksomheter som «intraprenør» eller forretningsutvikler. Nyutdannede vil også være verdifulle bidragsytere i organisasjoner som utgjør det entreprenørielle økosystemet. Tittelen sivilingeniør gir dessuten mange muligheter både i offentlig og privat sektor.

I løpet av din tid som Shift-student vil du møte mange ulike bedrifter og fagpersoner fra næringslivet. Du får dermed muligheten til å knytte profesjonelle kontakter og opparbeide et nettverk på Agder som har stor verdi både under og etter endt studium.

Erfaring fra andre universitet viser at omtrent halvparten jobber videre i egen oppstart etter endt studietid. Flere jobber også med innovasjon og forretningsutvikling i store og små bedrifter enten i privat eller offentlig sektor.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i

  • Multimedieteknologi og -design eller
  • Ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

  • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
  • Minst 5 studiepoeng i statistikk
  • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Søkere innkalles til intervju basert på vektet gjennomsnittskarakter for hele bachelorgraden.

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av en helhetsvurdering av vitnemål og intervju som følger:
a) Karaktersnitt, beregnet på bakgrunn av hele bachelorgraden, teller 50 % av samlet vurdering.
b) Intervju. Ved intervjuet gis en poengsum mellom 1 og 5 som teller 50 % av samlet vurdering.

Hvis to studenter oppnår samme totale poengsum, vil poengsummen på intervjuet avgjøre. Nærmere informasjon om intervju fastsettes av fakultetet.

Det gis ikke betinget opptak til masterprogrammet Shift entreprenørskap og innovasjon.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Studenter tatt opp på bakgrunn av bachelor i ingeniørfag oppnår nå graden «Master of science in Shift Entrepreneurship and Technology – Sivilingeniør», mens studenter tatt opp på bakgrunn av multimedieteknologi og -design oppnår graden «Master of Science in Shift Entrepreneurship and Technology».

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8101

Studiepoeng

120

Antall plasser

5

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studieveileder

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like