0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Samfunnet står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle gjør sitt beste for at dere skal lykkes.

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studenter på Shift entreprenørskap og innovasjon jobber sammen med studenter på Shift entreprenørskap og teknologi og Shift entreprenørskap og økonomi.

Hovedcampus er Kristiansand, men noen emner vil undervises på campus Grimstad.

Mer informasjon om Shift finner du på våre nettsider.

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen for eksempel konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Hvert emne inneholder både teori og praksis som knyttes direkte til etableringen av din bedrift. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når man skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Du kan ta emner fra master i innovasjon og kunnskapsutvikling slik at du etter to år har oppnådd en Master i entreprenørskap og innovasjon.

Jobbmuligheter

En andel av studentene vil fortsette sitt ansettelsesforhold i firmaet de har vært med på å etablere gjennom masterprogrammet. Nyutdannede vil også være verdifulle i andre nyetablerte firma, i tillegg til mer modne virksomheter som «intraprenører» eller forretningsutviklere. Nyutdannede vil også være verdifulle bidragsytere både i offentlige og private organisasjoner som utgjør det entreprenørielle økosystemet.

Erfaring fra andre universitet viser at omtrent halvparten jobber videre i egen oppstart etter endt studietid. Flere jobber også med innovasjon og forretningsutvikling i store og små bedrifter enten i privat eller offentlig sektor.

Oppbygging

Semester

Emne

Emne

Emne

Emne

1

ENT 4xx
Concept Development (7,5 sp)

ENT4xx
Innovation through design (7,5 sp)

ENT4xx
Strategic Management (7,5 sp)

Specialization course* 7,5 sp

2

ENT4xx
Business Development (7,5 sp)

ENT4xx
User and Market Insight (7,5 sp)

ENT4xx
Entrep. Finance (7,5 sp)

Specialization course* 7,5 sp

Sommer

Frivillig sommersemester i Tel Aviv, Austin eller Boston

3

Specialization project
(Thesis preparation) 15 sp

Specialization course* 7,5 sp

Specialization course* 7,5 sp

4

Masteroppgave (30 sp)

* Fordypningsemner

Parallelt med emnene går aktiviteter innen forretningsutvikling, og dette fortsetter når studentene uteksamineres. F.eks. mulighetsstudie, skrive forretningsplan, søke om finansiering, finansieringskampanjer, venture cup, scale up, etc.

Spesialisering for studentene høsten 2020

Emner hentet fra master i innovasjon og kunnskapsutvikling.

Semester

Emne

1

IND415
Teamledelse og organisasjonslæring (7,5 sp)

2

ORG455
Organisjonsutvikling og ledelse (7,5 sp)

3

ORG502
Innovasjonsledelse og entreprenørskap (7,5 sp)

ME425
Metode (7,5 sp)

Opptakskrav

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått treårig bachelorstudium (180 studiepoeng) innen samfunnsvitenskapelige fag. Relevante bachelorgrader fra UiA inkluderer, men er ikke begrenset til: samfunnsplanlegging og kommunikasjon, statsvitenskap, utviklingsstudier, markedsføring, sosiologi, sosialt arbeid, kommunikasjon og medier, kommunikasjon – medieproduksjon.

Opptak baseres på en totalvurdering av vitnemål og intervju. 

Se utfyllende regler for opptak

Utveksling

Gjennom sommeren inviteres du til å delta i et kort utvekslingsprogram. Dette programmet innebærer et intensivkurs, og muligheten til å oppleve det lokale økosystemet. Mulige destinasjoner er blant andre San Fransisco, Austin, Tel Aviv og Boston, som alle tilbyr eksempler på gode entreprenørielle økosystemer.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Oppnådd grad er Master of Science in Entrepreneurship and Innovation.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Andre studier du kanskje vil like