0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Har du ambisjoner om å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet? Vi står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling, og det er stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til en positiv endring. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle bidrar med sin kompetanse for at dere skal lykkes.

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studentene på Shift entreprenørskap og innovasjon jobber sammen med studenter på Shift entreprenørskap og økonomi  og Shift entreprenørskap og teknologi.

Hovedcampus er Kristiansand, men noen emner vil undervises på Campus Grimstad.

Mer informasjon om Shift finner du på våre nettsider.

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen blant annet konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Hvert emne inneholder både teori og praksis som knyttes direkte til etableringen av din bedrift. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når man skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag tar du emner på et mastergradsstudium som bygger på din bachelor, slik at du etter to år har oppnådd en master i entreprenørskap.

Jobbmuligheter

En andel av studentene ønsker å fortsette sitt ansettelsesforhold i firmaet de har vært med på å etablere gjennom masterprogrammet. Med master i entreprenørskap og innovasjon vil du være en verdifull ressurs i andre nyetablerte firma, i tillegg til mer modne virksomheter som «intraprenør» eller forretningsutvikler. Nyutdannede vil også være verdifulle bidragsytere i organisasjoner som utgjør det entreprenørielle økosystemet. Et entreprenørielt tankesett vil dessuten være relevant i de fleste stillinger i både offentlig og privat sektor.

I løpet av din tid som Shift-student vil du møte mange ulike bedrifter og fagpersoner fra næringslivet. Du får dermed muligheten til å knytte profesjonelle kontakter og opparbeide et nettverk på Agder som har stor verdi både under og etter endt studium.

Erfaring fra andre universitet viser at omtrent halvparten jobber videre i egen oppstart etter endt studietid. Flere jobber også med innovasjon og forretningsutvikling i store og små bedrifter enten i privat eller offentlig sektor.

Oppbygning

Obs. Flere valgemner vil tilbys fra høsten 2021. Ta kontakt med studiekonsulent for mer informasjon. 

Se hele studieplanen

Videre studier

Oppnådd grad er Master of Science in Entrepreneurship and Innovation.

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8102

Studiepoeng

120

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like