Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Grimstad

Dette studiet er relevant for deg som ønsker en bred og fleksibel handlingskompetanse innenfor sexologisk rådgivning. Sexologisk rådgivning handler om å forstå og gi råd til klienter angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumer, overgrep, sykdom og behandling. I løpet av studiet vil du få kompetanse innenfor menneskers seksualitet og ulike uttrykk for seksualitet og kjønnsmangfold.

Sexologisk forskning og klinisk virksomhet er i utvikling, noe som gjør at behovet for denne kompetansen innenfor helse- og sosialtjenestene øker. 

Det er mulig å søke seg inn på masterprogram i psykososial helse med fordypning i sexologi, 120 studiepoeng fordelt over fire år. De første to årene følger du undervisningen på videreutdanningen i sexologi, og de siste to årene jobber du med masteroppgaven.

Vi tilbyr også to kortere videreutdanninger:

Hva lærer du?

Videreutdanningen i sexologi gir deg grunnleggende og allsidig kunnskap i sexologi basert på aktuelle forskningsresultater, samt kliniske og pedagogiske erfaringer. Du vil få kunnskap innenfor seksuell utvikling, seksuelt mangfold, seksuelle grenseoverskridelser og samfunnsperspektiver på seksualitet. Du vil få kunnskap om kjønnsmangfold, kjønnsidentitet og kjønnsbekreftende behandling. I tillegg vil du lære om sexologisk rådgivning og temaer som profesjonell tilnærming, variant seksualitet og medisinsk sexologi. 

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med sexologisk rådgivning innenfor ditt profesjonsområde. Utdanningen kvalifiserer deg til å søke autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning NACS, forutsatt at du på egen hånd sørger for veiledning på sexologisk arbeid, og at du tilfredsstiller øvrige kriterier for autorisasjon.

Oppbygning

Undervisningen består av 11 ukesamlinger med fysisk oppmøte, samt enkelte dager med digital undervisning. I tillegg legges det opp til gruppearbeid utenom ukesamlingene. Gruppene settes sammen basert på geografisk tilhørighet, og organiserer selv fysiske eller digitale gruppemøter.

Studiet består av to hovedområder:

1. studieår - Basal sexologi

Basal sexologi består av en generell innføring i sexologi som fag. Faget kan grovt deles inn i to hovedtradisjoner, en medisinsk og en humanistisk.

2. studieår - Sexologisk rådgivning

Sexologisk rådgivning utdyper de sexologiske kunnskapene i forhold til den praktiske arbeidssituasjonen. Den tar sikte på dyktiggjøring i forebygging av negative konsekvenser av seksuell adferd og å fremme kompetanse i positiv rådgivning i forhold til menneskelig seksualitet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

  • Minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innenfor fagområder som er relevante for studiet, som blant annet leger, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, familierådgivere, sosionomer og vernepleiere. 
  • Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan søke opptak, og bli vurdert individuelt. 
  • Det kreves minst ett års dokumentert relevant yrkespraksis med pasienter/klienter etter fullføring av utdanningen som utgjør søkerens opptaksgrunnlag.
  • Deltakere må være i klinisk relevant arbeid i minimum 50% stilling under hele studiet, det vil si et arbeidsforhold der det er mulig å få erfaring med å bruke sexologisk kompetanse i arbeid med klienter/pasienter, og arbeidsforholdet må dokumenteres når man søker opptak.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

3,70

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt av karakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Egenbetaling

Det inngår frivillig studietur i dette programmet. Studenter som velger å delta på studieturer må selv dekke utgiftene til turene.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden er fra 1. februar og siste frist er 15. april.

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9200

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like