0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Dette studiet er relevant for deg som ønsker en bred og fleksibel handlingskompetanse innen sexologisk rådgivning. Sexologisk rådgivning handler om å forstå og gi råd til klienter angående seksuelle problemer som kan oppstå som en del av det generelle utviklingsforløp, ulykker, traumer, overgrep, sykdom og behandling. I løpet av studiet vil du få kompetanse innen menneskers seksualitet og ulike uttrykk for seksualitet.

Sexologisk forskning og klinisk virksomhet er i utvikling, noe som gjør at behovet for denne kompetansen innen helse- og sosialtjenestene øker. 

Hva lærer du?

Videreutdanningen i sexologi gir deg grunnleggende og allsidig kunnskap i sexologi basert på aktuelle forskningsresultater, samt kliniske og pedagogiske erfaringer. Du vil få kunnskap innen seksuell utvikling, seksuelt mangfold, seksuelle grenseoverskridelser og samfunnsperspektiver på seksualitet. I tillegg vil du lære om sexologisk veiledning og temaer som profesjonell tilnærming, variant seksualitet og medisinsk sexologi. 

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe som sexologisk rådgiver innenfor ditt profesjonsområde. De teoretiske kunnskapene kvalifiserer for videre påbygging til klinisk sexolog. 

Oppbygging

Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og med arbeid i basisgrupper ca. en dag per uke.

Modul I:
Basal sexologi består av en generell innføring i sexologi som fag. Faget kan grovt deles inn i to hovedtradisjoner, en medisinsk og en humanistisk.

Modul II:
Sexologisk rådgivning utdyper de sexologiske kunnskapene i forhold til den praktiske arbeidssituasjonen. Den tar sikte på dyktiggjøring i forebygging av negative konsekvenser av seksuell adferd og å fremme kompetanse i positiv rådgivning i forhold til menneskelig seksualitet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innen fagområder som er relevante for studiet, som blant annet leger, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, familierådgivere, sosionomer og vernepleiere. Søkere med annen utdanning kan tas opp etter individuell vurdering. Det kreves minst ett års relevant yrkespraksis med pasienter/klienter etter fullføring av utdanningen som utgjør søkerens opptaksgrunnlag. Deltakere må være i klinisk relevant arbeid i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9200

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Opptak@uia.no 
Tlf. 38 14 15 64

Send studiet på mail