0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å se, spille, skape og bruke teater i ulike sammenhenger? Da er vårt splitter nye bachelorprogram i samtidsteater et bra sted å starte. Gjennom studiet får du kunnskap om ulike former for samtidsteater kombinert med teaterets virkemidler, arbeidsformer og teknikker. Det vil gjøre deg rustet til å planlegge og lede teaterproduksjoner, kunstneriske prosjekter og andre skapende prosesser.

Studiet er praksisnært og yrkesrettet, og legger til rette for å skape, formidle og anvende teater i mange ulike kontekster. De kulturpolitiske, økonomiske og institusjonelle rammene rundt samtidens teaterpraksiser vil også bli belyst.

Hva lærer du?

  • Du utvikler dine kunnskaper om og ferdigheter innenfor teater – og da særlig samtidsteater.
  • Du får erfaring med teatrets virkemidler, arbeidsformer og sentrale skuespillerteknikker.
  • Du blir kjent med et stort spekter av teateruttrykk som har det til felles at de utforsker og forholder seg til samtiden.
  • Du tilegner deg kunnskap om, innsikt i og erfaring med å lede skapende prosjekter og prosesser.
  • Du blir i stand til å anvende teatrets estetiske strategier og virkemidler både i og utenfor teaterfaglige sammenhenger.
  • Fullført studium gi deg graden bachelor i samtidsteater.

Jobbmuligheter

Studentene skal etter fullført studium være i stand til å gjennomføre kunstneriske og didaktiske prosesser med ulike produksjonsrammer, samarbeidspartnere og målgrupper. Studentene vil være kvalifisert som kulturskolelærere og for ulike administrative stillinger ved kunst- og kulturinstitusjoner eller i offentlig sektor. Programmet gir videre grunnlag for arbeid innenfor yrker som skuespiller, prosjektleder, teaterpedagog, dramaturg, kritiker, produsent, instruktør, prosjektleder, inspisient, scenetekniker, museumspedagog, forsker, kunstformidler, tilrettelegger og leder av barne-, ungdoms- og amatørteater.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Utveksling

Du kan ta en del av bachelorprogrammet i Samtidsteater i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 5. semester. Mer om utveksling i samtidsteater.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier på Kunstfag masterprogram, ved Universitetet i Agder, og andre liknende masterstudier ved andre utdanningsinstitusjoner og ved mer fagspesifikke masterstudier som teatervitenskap ved UiB og Drama og teater ved NTNU

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 796

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail