0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Tilstrekkelig god ernæring er en grunnleggende forutsetning for vekst, utvikling, læring, funksjon og helse gjennom hele livsløpet. Selv om de fleste i Norge får dekket sitt energibehov, viser det globale sykdomsbyrde-prosjektet at uhensiktsmessig kosthold og spisemønster er blant faktorene som bidrar mest til sykdom, helsetap og nedsatt funksjon og trivsel her i landet. Befolkningens kosthold og ernæringsstatus har derfor stor betydning i et folkehelseperspektiv. Muligheten til god ernæring påvirkes av samfunnsstrukturer som lover og regler, politiske beslutninger, økonomiske forhold, tilgang til sunn mat og kostholds- og ernæringskompetanse hos individet og andre aktører. Dette betyr at arbeid for å fremme helse og trivsel gjennom god ernæring må bygge på solid kunnskap om slike faktorer.

Årsstudiet i samfunnsrettet ernæring skal gi deg kunnskap om kosthold og ernæring, kjennskap til kostholds- og ernæringsutfordringer i befolkningen og kunnskap om samfunnsstrukturer og ernæringspolitiske føringer som påvirker befolkningens kosthold.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om hvordan mat påvirker kroppens funksjoner, om ernæringsarbeid på ulike arenaer og om nasjonal og global ernæringspolitikk. Du vil også få generiske ferdigheter knyttet til formidling, prosjektutvikling, samarbeid, samt ferdigheter innen planleggings- og prosjektarbeid.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

51,3

Egenbetaling

Du må påregne noe kostpenger til den praktiske matlagingen. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved semesterstart.

Videre studier

Årsstudiet i samfunnsrettet ernæring kan inngå som breddeenhet i andre bachelorprogram, for eksempel bachelorprogrammet i folkehelsearbeid og bachelorprogrammet i idrett. Årsstudiet kan også tas i tillegg, som påbygning til andre studier. Årsstudiet i samfunnsrettet ernæring kan inngå i bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid ved UiA. Det er mulig å søke seg over på bachelorprogrammet etter fullført årsstudium, men for å fullføre bachelorgraden må emnet IDR138 Arbeidsfysiologi og grunnleggende idrettsernæring erstattes av emnet SY-121 Kroppens anatomi, fysiologi og biokjemi.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 646

Studiepoeng

60

Antall plasser

16

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like