Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

God ernæring er avgjørende for vekst og utvikling, læring, funksjon og helse gjennom hele livsløpet. Selv om de fleste i Norge får dekket sitt behov for energi, er et uhensiktsmessig kosthold blant faktorene som bidrar mest til sykdom, helsetap og nedsatt funksjon og trivsel. Befolkningens kosthold har derfor stor betydning i et folkehelseperspektiv.

Muligheten til god ernæring påvirkes av mange ulike faktorer på alle nivåer i samfunnet, for eksempel individets kunnskap om mat, tilgangen på sunn mat i barnehage, skoler og på arbeidsplasser, økonomiske forhold og lover og regler. Dette betyr at arbeid for å fremme helse og trivsel gjennom god ernæring må skje på flere arenaer og alle nivåer.

Årsstudiet i samfunnsrettet ernæring skal gi deg kunnskap om kosthold og ernæring, kjennskap til kostholds- og ernæringsutfordringer i befolkningen og kunnskap om samfunnsstrukturer og ernæringspolitiske føringer som påvirker befolkningens kosthold.

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du lære om matens innhold av næringsstoffer og få grunnleggende kunnskap om hvordan kostholdet påvirker kroppen og dens funksjoner. Du vil lære om bærekraftperspektiver på mat og kosthold og om arenaer for ernæringsarbeid, og om nasjonal og global ernæringspolitikk. Du vil styrke dine generelle ferdigheter knyttet til formidling, prosjektarbeid og samarbeid. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Egenbetaling

Du må påregne noe kostpenger til den praktiske matlagingen. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved semesterstart.

Videre studier

Årsstudiet i samfunnsrettet ernæring kan inngå som breddeenhet i andre bachelorprogram ved UiA, for eksempel bachelorprogrammet i folkehelsearbeid og bachelorprogrammet i idrett.

Årsstudiet kan også tas som frittstående studium, i tillegg til eller som påbygning til andre studier. Etter fullført årsstudium er det mulig å søke seg over på bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid ved UiA, forutsatt ledig kapasitet. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 646

Studiepoeng

60

Antall plasser

16

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

@uiaernaeringsstudent

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like