Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Music Business and Management er beregnet på deg som ønsker å arbeide med idéutvikling og entreprenørskap innenfor den nasjonale og internasjonale musikkindustrien. Studiet inneholder elementer fra flere fagområder: markedsføring, økonomi, musikk, ledelse og juss. Du får solid innsikt i, norsk og internasjonal musikkbransje, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til framveksten av nye markeder, nye inntektsstrømmer, nye teknologier og rettighetsproblematikk. Studentene på denne spesialiseringen kan inngå i fakultets forskningsgrupper.

Studenter med bachelorgrad i administrasjon & ledelse, markedsføring, økonomi, musikk, business, reiseliv eller lignende er oppfordret til å søke. Andre bachelorprogram vurderes også. 

Spesialiseringen Music Business and Management er en spesialisering i masterprogrammet i rytmisk musikk.  


Hva lærer du?

  • Du utvikler en forståelse av musikkbransjens opprinnelse, utvikling og sammenhengen mellom de forskjellige inntektsstrømmene.
  • Du får en grundig forståelse i område av live musikk og forståelse av rettighetsadministrasjon i en kunstledelsessammenheng.
  • Du utvikler en evne til å foreta en grundig analyse av inntektsstrømmer relatert til rettigheter.
  • Du får forståelse for de viktigste spørsmålene og utfordringene musikkbransjen og andre kreative næringer har.

Jobbmulighet

Masterspesialiseringen i Music Business and Management tilbyr relevant kompetanse for arbeid i musikkorganisasjoner og musikkbedrifter, i medievirksomheter, i plateselskaper og i rettighetsorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).  For øvrig skjer opptak etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

I opptaksgrunnlaget skal ett av følgende kriterier inngå:

  • Fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende musikk, musikkpedagogikk eller musikkvitenskap
  • Relevant fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen kultur-/musikk-/kulturstudiet
  • Bachelorgrad i økonomi eller tilsvarende
  • Andre relevante bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for opptak.

Det stilles krav til vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet på grunnlag av hele bachelorgraden.

 

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Du kan ta en del av spesialiseringen i Music business and management i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. Mer om utveksling i spesialiseringen i Music business and management

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9305

Studiepoeng

120

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like