0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Bachelorstudiet i rettsvitenskap gir deg juridisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Samfunnet vi lever og arbeider i blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak.

Dette må vi forholde oss til enten vi skal kjøpe ny bil, søke opptak på et studieprogram, inngå en arbeidsavtale eller klage på et gebyr. Reguleringene har også betydning for statens og kommuners virksomhet, for eksempel plikten for kommunen til å brøyte gang- og sykkelveier etter snøfall, eller plikten til å yte helse- og sosialhjelp.

UiAs studium i rettsvitenskap har flere år på rad fått beste helhetsvurdering av alle universiteter som tilbyr rettsvitenskap på NOKUTs Studiebarometer. 

 

 

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innenfor både privat og offentlig sektor. Det innebærer blant annet forbrukerrettigheter, regler for forvaltningens oppbygging, kompetanse og saksbehandling. Du lærer å anvende regler som i økende grad styrer vår hverdag. Gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning lærer du å forstå og løse teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger. 

Jobbmuligheter

Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap kvalifiserer for en rekke stillinger i det private næringsliv samt lokal- og sentralforvaltningen. Næringsvirksomheter har behov for juridisk kompetanse enten de driver med industri, handel eller service. Avtalerett, obligasjonsrett og arbeidsrett er viktige rettsområder både for bedriftsinterne og kunderettede oppgaver. Programmet kvalifiserer også for stillinger i kommunal og fylkeskommunal forvaltning og i statlig sektor, for eksempel Skatteetaten, NAV, vei- og samferdselsforvaltning, og for saksbehandlerstillinger i politi og domstol. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

56,3

Utveksling

Det er mulig å reise på utveksling til utvalgte samarbeidspartnere ett semester i tredje studieår. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder med karakter C i snitt kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB. Dette forutsetter at du har fått opptak til det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap. Opptak til dette programmet går via Samordna opptak og gjøres på grunnlag av karakterene fra videregående skole, pluss eventuelle tilleggspoeng. Etter gjeldende regelverk ved Aalborg universitet, tilfredsstiller bachelorgrad ved UiA adgangskravene til kandidatutdannelsen (master) i rettsvitenskap. Endringer kan forekomme.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 526

Antall plasser

70

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Justitus logo

Justitius er linjeforeningen for jusstudentene ved Universitetet i Agder. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like