0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
30
Omfang
Heltid
Start
Vår
Studiested
To el. flere land i Asia*

Vil du studere religioner i en fremmed kultur? Vil du bli kjent med religioner slik de leves ut i praksis? Dette studiet er i sin helhet lagt til land i Asia hvor de store verdensreligionene – buddhisme, hinduisme, islam og kristendom – er representert på en rik og mangfoldig måte. De forskjellige studiestedene gir unike muligheter til å møte religiøse mennesker, foreta feltarbeid, oppleve religiøse ritualer, delta i festivaler og besøke historiske steder.

Studiet (30 sp) kan inngå som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene og som en del av bredden i bachelor i globale utviklingsstudier (2 plasser) og religion, filosofi og historie (i alt 4 plasser).

*Studiested: Hele studiet er lagt til Asia, og inkluderer opphold i Malaysia, Vietnam, Kambodsja, Thailand og Indonesia.

Oppbygning

Det inngår to emner i programmet:

  • REL121, Religioner i en asiatisk kontekst, 10 sp
  • REL124, Religioner og etikk i dagens verden, 20 sp

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Studiet er lukket. Søkere må ha opptak på grunnskolelærerutdanning, bachelorprogrammene i religion, filosofi og historie eller globale utviklingsstudier.

Antall studieplasser:

  • Grunnskolelærerutdanningen: 24
  • Bachelor i religion, filosofi og historie: 4
  • Bachelor i globale utvekslingsstudier: 2

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

22. januar på lokalt breddeopptak. Ta kontakt med rådgiver

Antall plasser

33