Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Omfang
Heltid
Start
Vår
Studiested
To el. flere land i Asia*

Vil du studere religioner i en fremmed kultur? Vil du bli kjent med religioner slik de leves ut i praksis? Dette studiet er i sin helhet lagt til land i Asia hvor de store verdensreligionene – buddhisme, hinduisme, islam og kristendom – er representert på en rik og mangfoldig måte. De forskjellige studiestedene gir unike muligheter til å møte religiøse mennesker, foreta feltarbeid, oppleve religiøse ritualer, delta i festivaler og besøke historiske steder.

Studiet (30 sp) kan inngå som skolerelevant fag i grunnskolelærerutdanningene og lærerutdanning for tospråklige lærere, som en del av bredden i bachelor i globale utviklingsstudier, sosiologi (2 plasser), religion, filosofi og historie (4 plasser). Studiet kan også inngå som del av bredden for bachelorstudenter som velger religion, etikk og samfunn, årsstudium som breddefag.

*Studiested: Hele studiet er lagt til Asia, og inkluderer opphold i Malaysia, Vietnam, Kambodsja, Thailand og Indonesia.

Oppbygning

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Studiet er lukket. Søkere må ha opptak på følgende studieprogram:

  • Grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanning med religion som masterfag eller lærerutdanning for tospråklige: 24 plasser
  • Bachelor i religion, filosofi, historie eller årsstudium i religion, etikk og samfunn som breddefag i en annen bachelorgrad: 4 plasser
  • Bachelor i globale utviklingsstudier eller sosiologi: 2 plasser

Flere studenter kan få opptak innenfor de ulike kvotene ved ledige kapasitet.

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

20. januar på lokalt breddeopptak. Ta kontakt med rådgiver

Studiepoeng

30

Antall plasser

33