Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Gjør religion mennesker bedre, eller gjør religion mennesker farligere? Bidrar religion og livssyn til harmoniske samfunn, eller bidrar de til konflikter? Toleranse, respekt, pluralisme, menneskeverd – hva betyr religioner og livssyn for disse verdiene som vi holder høyt? Årsstudiet i religion, etikk og samfunn gir deg kunnskap til å forstå og diskutere slike spørsmål. Du studerer hellige tekster, opprinnelsen til religioner og hvordan de framtrer i vår tid, og du lærer å diskutere etikk og moralspørsmål. Du lærer moralfilosofiske, samfunnsvitenskapelige og religionsvitenskapelige måter å drøfte på (se også religion, etikk og samfunn, bachelorprogram). Det gis vanligvis tilbud om studieturer.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • få bred kunnskap om religioner, livssyn og etikk, historisk og aktuelt, og utvikler fortrolighet med fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • få innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid
  • få kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion
  • lære å beherske forskjellige metodiske innfallsvinkler til faget
  • utvikle gode analytiske ferdigheter, og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Jobbmuligheter

Studiet er relevant for arbeid i kultursektoren, helse- og sosialsektoren, media, skole og i ulike organisasjoner. Det egner seg også godt som supplement til yrkesutdanninger der man stilles overfor etiske utfordringer eller skal forholde seg til flerkulturelle miljøer.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i religion etikk og samfunn, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 652

Studiepoeng

60

Antall plasser

60

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like