Religion, etikk og samfunn - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Gjør religion mennesker bedre, eller gjør religion mennesker farligere? Bidrar religion og livssyn til harmoniske samfunn, eller bidrar de til konflikter? Toleranse, respekt, pluralisme, menneskeverd – hva betyr religioner og livssyn for disse verdiene som vi holder høyt? Årsstudiet i religion, etikk og samfunn gir deg kunnskap til å forstå og diskutere slike spørsmål. Du studerer hellige tekster, opprinnelsen til religioner og hvordan de framtrer i vår tid, og du lærer å diskutere etikk og moralspørsmål. Du lærer moralfilosofiske, samfunnsvitenskapelige og religionsvitenskapelige måter å drøfte på (se også religion, etikk og samfunn, bachelorprogram). Det gis vanligvis tilbud om studieturer.

Hva lærer du?

  • Du får bred kunnskap om religioner, livssyn og etikk, historisk og aktuelt, og utvikler fortrolighet med fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
  • Du får innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid.
  • Du får kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion.
  • Du lærer å beherske forskjellige metodiske innfallsvinkler til faget.
  • Du utvikler gode analytiske ferdigheter, og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig. 

Jobbmuligheter

Studiet er relevant for arbeid i kultursektoren, helse- og sosialsektoren, media, skole og i ulike organisasjoner. Det egner seg også godt som supplement til yrkesutdanninger der man stilles overfor etiske utfordringer eller skal forholde seg til flerkulturelle miljøer. (Mer om opptak til PPU under "Videre studier".)

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier (beta)

Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i religion etikk og samfunn, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april/1. des.

Søkekode

201 652

Antall plasser

100

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail