0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Hvordan blir et samfunn der ulike religioner lever side om side? Kan vi ha ulike verdier og leve godt sammen i et samfunn? Bør religion være en privatsak? Er religion en positiv ressurs for utdanning og politikk? Er religion og vitenskap på kollisjonskurs med hverandre? Hvordan har religioner oppstått?

I bachelorstudiet i religion, etikk og samfunn får du utviklet din kunnskap og dine analytiske evner. Det gir deg ballast til å delta i diskusjoner og kunnskap å formidle til andre. Det gir deg kulturkunnskap som er svært nyttig i mange yrker. Studiet kan bidra til at du blir en konstruktiv samfunnsborger. I programmet legges det til rette for at studentene kan velge å dra på studieturer eller på studieopphold i utlandet. 

Filmen er produsert av studenter som tar kommunikasjonsstudiet på UiA.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • få god kunnskap om religioner og livssyn, historisk og aktuelt, og innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid
  • få inngående kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion
  • utvikle fortrolighet med sentrale temaer og problemstillinger innenfor fagfeltet og kjennskap til grunnleggende teorier, metoder og begreper
  • få trening i å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • utvikle gode analytiske ferdigheter og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i religion er ikke et profesjonsstudium. Det betyr at du selv må tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sy sammen dine studier. Studieveilederne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg.

Det er behov for kunnskap om religion, etikk og samfunn i både privat og offentlig sektor. Det inkluderer spesielt jobber innenfor utdanning, kulturlivet, forlagsbransjen og journalistikk. Ved å planlegge ditt studieløp nøye, er det mange dører som kan åpne seg for deg. Arbeidsgivere vil være opptatt av din samlede kompetanse, som inkluderer både arbeidserfaring og organisasjonsarbeid i tillegg til selve studiene.

Gjennom å engasjere deg i studentaktiviteter og studentorganisasjoner i studietiden, kan du i tillegg tilegne deg nyttig organisasjonserfaring som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Oppbygning

I fjerde semester skal du velge et fritt valgt emne. Det kan være et praksisrettet emne som Humanister i praksis (etter søknad) eller Entreprenørskap for humanister, eller du kan velge et emne innenfor et annet fagfelt.

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere religionsfaget. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Det er mulig å søke på Religionsstudier i Asia (30 sp) som del av breddeenheten.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med mastergrad og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 482

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like