0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Hvordan blir et samfunn der ulike religioner lever side om side? Kan vi ha ulike verdier og leve godt sammen i et samfunn? Bør religion være en privatsak? Er religion en positiv ressurs for utdanning og politikk? Er religion og vitenskap på kollisjonskurs med hverandre? Hvordan har religioner oppstått?

I bachelorstudiet i religion, etikk og samfunn får du utviklet din kunnskap og dine analytiske evner. Det gir deg ballast til å delta i diskusjoner og kunnskap å formidle til andre. Det gir deg kulturkunnskap som er svært nyttig i mange yrker. Studiet kan bidra til at du blir en konstruktiv samfunnsborger. I programmet legges det til rette for at studentene kan velge å dra på studieturer eller på studieopphold i utlandet. 

Emnet Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet. Entreprenørskap for humanister (TLF108) er også praksisrettet emne som kan inngå som et valgemne i studiet. Se promoteringsfilm produsert av studenter våren 2020.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du

  • få god kunnskap om religioner og livssyn, historisk og aktuelt, og innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid
  • få inngående kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion
  • utvikle fortrolighet med sentrale temaer og problemstillinger innenfor fagfeltet og kjennskap til grunnleggende teorier, metoder og begreper
  • få trening i å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
  • utvikle gode analytiske ferdigheter og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig

Jobbmuligheter

Bachelorgstudiet i religion er ikke et profesjonsstudium. Det betyr at du selv må tenke gjennom hva du ønsker å arbeide med i fremtiden og sy sammen dine studier. Studieveilederne og karriereveilederne ved universitetet vil kunne hjelpe deg i denne planleggingen, blant annet ved å anbefale valgemner og diskutere mulige yrkesvalg.

Det er behov for kunnskap om religion, etikk og samfunn i både privat og offentlig sektor. Det inkluderer spesielt jobber innenfor utdanning, kulturlivet, forlagsbransjen og journalistikk. Ved å planlegge ditt studieløp nøye, er det mange dører som kan åpne seg for deg. Arbeidsgivere vil være opptatt av din samlede kompetanse, som inkluderer både arbeidserfaring og organisasjonsarbeid i tillegg til selve studiene.

Ved Universitetet i Agder vil du kunne få arbeidspraksis ved å ta emnet TFL201 Humanister i praksis. Hvis du vurderer å arbeide selvstendig, vil emnet TFL108 Entreprenørskap for humanister være relevant.

Gjennom å engasjere deg i studentforeningens aktiviteter kan du i tillegg tilegne deg nyttig organisasjonserfaring som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Oppbygning

I breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere religionsfaget. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Det er mulig å søke på Religionsstudier i Asia (30 sp) som del av breddeenheten.

Ta kontakt med instituttet for å få informasjon om følgende: bytte om på år to og tre i programmet, fritt valgt emne, TFL201 Humanister i praksis, utveksling og valg av breddefag.

Vær oppmerksom på at deler av undervisningen kan gis blokkvis i fjerde semester.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 482

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like