0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Studiet er relevant for deg som arbeider med barn, ungdom og familier. Psykososialt arbeid handler om å gi barn og unge muligheter til å utvikle seg i harmoni med omgivelsene sine. Med utgangspunkt i barn og unges ressurser skal psykososialt arbeid bidra til å øke egenverd, fremme selvstendighet og gi bedre muligheter for å mestre dagliglivets krav. Psykososialt arbeid baserer seg på en forståelse av mestring og psykososiale problemer der de relasjonelle aspektene er vektlagt.

Hva lærer du?

Du tilegner deg en kompetanse som setter deg i stand til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom.

Du lærer mer om:

  • Barn og unges psykiske vansker og lidelser
  • Kritisk og historisk kunnskap om normalutvikling
  • Ulike perspektiver på barndom, ungdom og kultur
  • Brukermedvirkning med utgangspunkt i barn og unge
  • Mestring av dagliglivet
  • Grunnleggende vilkår for å utvikle barn og unges evne til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
  • Samordning og tjenesteutvikling
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg spesialkompetanse til å arbeide med barn og unge i skole, barnehage, barnevern og fritids-, helse- og sosiale tjenester.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Videre studier

Deler av utdanningen kan inngå i masterprogrammet i psykisk helsearbeid.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid, og/eller psykologi, og minst ett års relevant yrkespraksis fra arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkere med annen høyskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Andre opplysninger: Alle deltakere må arbeide direkte med barn og/eller ungdom i minimum 50 % stilling under hele studiet og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden.

Studiet tilbys med forbehold om finansiering fra Helsedirektoratet. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

15. april

Søkekode

9192

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Opptak@uia.no
Tlf. 38 14 15 64

Send studiet på mail