0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Sentrale temaer i studiet er skadelig rusmiddelbruk og konsekvenser av denne, brukermedvirkning, ulike tilnærminger og arbeidsformer innen helsefremming og forebygging, behandling- og rehabilitering, mulige sammenhenger mellom bruk av rusmidler og psykiske lidelser og inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet. Det er opptak til studietilbudet hvert annet år.

Hva lærer du?

Du vil få avansert kunnskap om ulike ideologier, forståelsesmåter og behandlingstilnærminger innen rus- og psykisk helsefeltet, gjennom ulike tilnærminger og arbeidsformer.

Du lærer kritisk analyse og faglig og etisk refleksjon rundt tjenester og arbeidsformer i feltet i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra både brukere og fagfolk, nyere forskning og relasjonene mellom disse.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger i offentlige, private og frivillige organisasjoner som fordrer selvstendig kompetanse i arbeid med psykososial helse og bruk av rusmidler (for eksempel stillinger i kommuner og helseforetak).

Oppbygning

Andre opplysninger

  • Undervisningen vil hovedsakelig foregå på campus Grimstad, men det må også regnes med noe undervisning i Kristiansand.
  • Videreutdanningen har kun opptak annethvert år og går parallelt med undervisningen i spesialisering i rusrelatert arbeid innenfor masterprogrammet i psykososial helse

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptak til videreutdanningen forutsetter minimum bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som studenter.

Videre studier

Utdanningen kan i sin helhet inngå med 60 studiepoeng i masterprogrammet i psykososial helse

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist er 15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9111

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?