Psykisk helsearbeid - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Studiepoeng
120
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Grimstad

Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser og psykisk helsearbeid. Utdanningen gir deg kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig, klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid.

Hva lærer du?

Som student ved programmet får du en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid. Programmet gir deg en omfattende innføring i psykisk helse, psykiske lidelser og rusproblematikk. Psykososialt arbeid og brukerorientering er også viktige stikkord. Det er mulig å velge mellom følgende spesialiseringer:

  • Psykososialt arbeid
  • Rus- og avhengighetsproblematikk. 

Det tas forbehold om endringer og oppstart av begge spesialiseringene.

Jobbmuligheter

Aktuelle arbeidsplasser for deg kan være kommunale tjenester innen psykisk helse og rus, kommunale dagsentra, boveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktpsykiatriske sentra, rusomsorgen og tjenester for barn og ungdom. Studiet kvalifiserer deg også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger. 

Oppbygging

Spesialiseringen i "Community Mental Health" tilbys ikke.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende treårig helse- og/eller sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering. Se utfyllende regler

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Kvalifiserende UiA-studier (beta)

Videre studier (beta)

Fullført studium gir deg mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9220

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail