Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Det gjøres oppmerksom på at studiet (innhold og opptakskrav) blir endret fra høst 2023 jamfør forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Dette studiet bør du velge dersom du er interessert i faktorer som fremmer og bedrer menneskers psykiske helse. Du vil få kunnskap om blant annet forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende lokalmiljø. Studiet er rettet mot deg som er fagperson, og som ønsker å styrke din kompetanse for arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Studiet omfatter psykisk helse i et livsløpsperspektiv, og inviterer til både teoretiske og kliniske studier.

Det er forskjellige arbeidsformer i programmet, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og praksis. Forelesninger og gruppearbeid er i stor grad samlingsbasert, gjerne med 3-4 samlinger som har et omfang på 3-4 dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Hva lærer du?

Du vil få innblikk i ulike perspektiver på psykisk helse og lidelse, kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering, samt organisering av tjenestetilbudene. Du vil også utvikle kompetanse innen dialog- og relasjonskunnskap, brukerorienterte arbeids- og praksisformer, samt tilnærming til mennesker i krise. Videreutdanningen utfordrer deg også i forhold til eget fags teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid.

Jobbmuligheter

Mulighetene i arbeidsmarkedet er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Du finner fagpersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentre, boligveiledertjenester, NAV, psykiatrisk avdelinger, distriktspsykiatriske sentre, rusomsorgen og tjenester for barn og ungdom. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende treårig helse- og/eller sosialfaglig universitets- og høyskoleutdanning, og minst ett års praksis med pasienter og klienter etter utdanningen. Søkere med annen treårig universitets- eller høyskoleutdanning kan etter individuell vurdering tas opp til studiet.

Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i masterprogrammet i psykososial helse med 60 studiepoeng. 

Fakta

Søkekode

9110

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like