0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Studiepoeng
120
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Dette studiet passer for deg som har interesse for arbeid innenfor psykisk helse og rusfeltet. Dette omfatter både klinisk praksis og forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser og psykisk helsearbeid. Utdanningen gir deg kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig, klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid.

Det er forskjellige arbeidsformer i programmet, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og praksis. Forelesninger og gruppearbeid er i stor grad samlingsbasert, gjerne med 3-4 samlinger som har et omfang på 3-4 dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Hva lærer du?

Som student ved programmet får du en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid. I løpet av studiet vil du få avansert kunnskap om ulike definisjoner av og erfaringer med psykisk helse- og rusproblemer, ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike strategier for tiltak, behandling og hjelp og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle denne kunnskapen innenfor fagfeltet.  Det er mulig å velge mellom følgende spesialiseringer:

  • Psykososialt arbeid
  • Rus- og avhengighetsproblematikk 

Det tas forbehold om endringer og oppstart av begge spesialiseringene.

Jobbmuligheter

Etter fullført studium vil aktuelle arbeidsplasser for deg være kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rus, kommunale dagsentre, boveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktpsykiatriske sentre, rusomsorgen og tjenester for barn og ungdom. Studiet kvalifiserer deg også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger. 

Oppbygging

Spesialiseringen i "Community Mental Health" tilbys ikke.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfag, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering. Se utfyllende regler

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir deg mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9220

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail