Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Dette studiet bør du velge dersom du er interessert i fagområdet psykisk helse og fagområdet rus og avhengighet både hver for seg og i sammenheng. Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid er en tverrfaglig videreutdanning og skal kvalifisere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helse-, sosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Studiet har fokus på tilnærminger til enkeltmennesker og deres familie og nettverk, som ser betydningen av deres livssituasjoner, språklige og kulturelle bakgrunn, opplevelser og ressurser. Utdanningen gir deg kompetanse i å forstå hvordan individuelle psykiske helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblemer inngår i en samfunnsmessig kontekst og vektlegger økt livskvalitet og bedring gjennom arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Det er forskjellige arbeidsformer i programmet, blant annet forelesninger, seminarer, gruppearbeid, øvelser, selvstudier og praksis. Forelesninger og gruppearbeid er i stor grad samlingsbasert, gjerne med 3-4 samlinger hvert semester, med et omfang på 3-5 dager per samling. Undervisningen foregår på dagtid.

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg kompetanse i kommunikasjon og samhandling med mennesker med psykiske helse-, rusmiddel- og/eller avhengighetsproblemer. Du skal lære å legge til rette for relasjoner som fremmer hjelp og støtte, samt være en viktig bidragsyter, koordinator og leder for samarbeidende og tverrfaglige tjenester. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne bidra til tjenesteutvikling, planarbeid og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser. 

Jobbmuligheter

Studiet skal kvalifisere deg for stillinger i offentlige, private og frivillige organisasjoner som fordrer kompetanse i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. Mulighetene i arbeidsmarkedet er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Du finner fagpersoner med videreutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid ved kommunale tjenester for psykisk helse, kommunale dagsentre, boveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentre, rustjenester og tjenester for barn og ungdom. 

Oppbygning

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). Faglig grunnlag er fullført 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende som gir yrkestittel sosionom, vernepleier, barnevernspedagog, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut. I tillegg kreves det ett års dokumentert relevant yrkeserfaring.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan søke opptak, og bli vurdert individuelt. I tillegg kreves det ett års relevant yrkeserfaring.

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Det tas forbehold om endringer i opptakskravet.

Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i masterprogrammet i psykososial helse med 60 studiepoeng. 

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden er fra 1. februar og siste frist er 15. april.

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9110

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like