0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Har du fagutdanning og noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 50 dager praksis i videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet.  

PPU-Y ved UiA tilbyr:

 • Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke yrkesfag
 • Varierte praksiserfaringer

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram: 

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektrofag
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • håndverk, design og produktutvikling
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • teknikk og industriell produksjon

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

Studiet tilbys også som deltidsstudium. Les mer om PPU-Y som deltidsstudium her.

Studiet har krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis. Merk at praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder.

Udir lyser ut stipend til PPU og PPU-Y. Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på Udir sine sider om stipend

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene. 

Jobbmuligheter

PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover.

PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole.

Det er skoleeier som ansetter lærere etter gjeldende regelverk og som vurderer hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag. Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppbygning

1. semester: Eleven, læreren og skolen, 30 sp. Praksis 30 dager.
2. semester: Skolen, lærebedriften og samfunnet, 30 sp. Praksis 30 dager.

Studiet inneholder til sammen 60 dager praksis i skolen. Første semester inneholder 20 dager praksis på videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet. Andre semester inneholder 30 dagers praksis i videregående skole.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning eller kunsthøgskole)
 • og minimum to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.

Det er ikke krav om mastergrad for opptak til PPU yrkesfag; dette gjelder bare for PPU allmennfag.

Dokumentasjon

Du må kunne dokumentere opptakskravet du søker på bakgrunn av. Det du dokumenterer avgjør om du er kvalifisert for studiet du søker på eller ikke. Søkere som ikke kan vise at de dekker opptakskravet vil få avslag på søknaden. For mer informasjon om hvilken dokumentasjon som er gjeldende for deg, se nettsiden: Hva skal jeg laste opp?

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Rangering og kvoter

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa
 2. Antall måneder yrkespraksis ut over opptakskravet
 3. Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag

Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.

Rangering av kvalifiserte søkere til PPU-Y ved Universitetet i Agder er vedtatt i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Kvoter

Hvert studieår fastsettes kvoter for hvor mange studenter som tas opp i yrkesdidaktikk innen helse- og oppvekstfag. Pr. dags dato er det satt av 5 studieplasser på heltidsstudiet, og 10 plasser på deltidsstudiet. Det er også satt kvoter på maksimalt 10 studieplasser for yrkesdidaktikk innen service- og samferdsel på både heltids- og deltidsstudiet.

Studiedirektøren har satt at det er kvoter på maksimalt 10 studieplasser pr. yrkesdidaktiske fagtilbud på begge studietilbud.

Praksis

I PPU Y-studiet inngår totalt 12 uker med praksis, hvorav 10 av ukene er i videregående skole, og to uker er i ungdomsskolen. Merk at det er krav om 100% tilstedeværelse i praksis. Praksis skal gjennomføres på våre partnerskoler i Agder.

Du finner all informasjonen du trenger om praksis på nettsiden om praksis i lærerutdanningene

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer. Mer om tilbudet for ansatte i skolen. Vi tilbyr også enkeltemner for lærere til ferdig utdannede lærere som har anledning til å følge undervisning på dagtid sammen med studenter på grunnskolelærerutdanningene. Mer om tilbudet enkeltemner for lærere.

Dersom du har en universitets- og høyskoleutdanning av minst 180 studiepoeng og i tillegg har fullført PPU-Y, kan du kvalifisere til opptak på Master i pedagogikk og Master i spesialpedagogikk.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8881

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Ofte stilte spørsmål

Andre studier du kanskje vil like