0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Har du fagutdanning og noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 10 uker praksis i videregående skole og 2 uker praksis på ungdomstrinnet.  

PPU-Y ved UiA tilbyr:

 • Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke yrkesfag
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler

Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere. Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut stipend som skoleeier kan søke på vegne av ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta PPU-Y, eller for å rekruttere fagpersoner inn i skolen gjennom PPU-Y-studier. Les mer på udir.no: Stipend PPU/YFL.

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram: 

 • bygg- og anleggsteknikk
 • design og håndverk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • service og samferdsel
 • teknikk og industriell produksjon

Det må være tatt opp minimum 10 studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

Studiet tilbys også som deltidsstudium. Les mer om PPU-Y som deltidsstudium her.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene. 

Jobbmuligheter

PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole. Det er skoleeier som ansetter lærere etter gjeldende regelverk og som vurderer hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag. Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider

Oppbygning

1. semester: Eleven, læreren og skolen, 30 sp. Praksis 30 dager.
2. semester: Skolen, lærebedriften og samfunnet, 30 sp. Praksis 30 dager.

Studiet inneholder til sammen 60 dager praksis i skolen. Første semester inneholder 20 dager praksis på videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet. Andre semester inneholder seks ukers praksis i videregående skole.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning eller kunsthøgskole)
 • og minimum to års yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.
Universitetet vurderer eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse.

Du må laste opp dokumentasjon på at du er kvalifisert. Du kan lese om hva som er gyldig dokumentasjon og hvordan du laster det opp her

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Med PPU kvalifiserer du til opptak på master i pedagogikk. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Søkekode

8881

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

FAQ PPU

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail