Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Har du noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan dette studiet være noe for deg. Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere. PPU-Y bygger videre på din yrkesfaglige bakgrunn, og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

  • bygg- og anleggsteknikk
  • design og håndverk
  • elektrofag
  • helse- og oppvekstfag
  • naturbruk
  • restaurant- og matfag
  • service og samferdsel
  • teknikk og industriell produksjon

Studiet tilbys også som deltidsstudium. Les mer om PPU-Y som deltidsstudium her.

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut stipend for å ta PPU-Y. Les mer på udir.no: Stipend PPU/YFL.

Det må være minimum 10 studenter for at studiet skal bli satt i gang.

Hva lærer du?

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene.

Jobbmuligheter

PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole. Det er skoleeier som ansetter lærere etter gjeldende regelverk og som vurderer hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag.

Oppbygging

1. semester: Eleven, læreren og skolen, 30 sp. Praksis 30 dager.
2. semester: Skolen, lærebedriften og samfunnet, 30 sp. Praksis 30 dager.

Studiet inneholder til sammen 60 dager praksis i skolen. Første semester inneholder 20 dager praksis på videregående skole og 10 dager praksis på ungdomstrinnet. Andre semester inneholder seks ukers praksis i videregående skole.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Enten
Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning eller sykepleieutdanning og minimum to års yrkespraksis.

eller
fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring, og minimum fire års yrkespraksis. 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Videre studier (beta)

Med PPU kvalifiserer du til opptak på master i pedagogikk. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Søkekode

8881

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

FAQ PPU

Send studiet på mail