Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (deltid) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Har du noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan dette studiet være noe for deg. Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere. PPU-Y bygger videre på din yrkesfaglige bakgrunn, og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag.

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

  • bygg- og anleggsteknikk
  • design og håndverk
  • elektrofag
  • helse- og oppvekstfag
  • naturbruk
  • restaurant- og matfag
  • service og samferdsel
  • teknikk og industriell produksjon

For yrkesfaglærere som allerede er ansatt i skolen, er det mulig å søke om praksis på egen arbeidsplass i 2. studieår.

Studiet tilbys også som heltidsstudium. Les mer om PPU-Y som heltidsstudium her.

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut stipend for å ta PPU-Y. Les mer på udir.no: Stipend PPU/YFL

Hva lærer du?

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene.

Jobbmuligheter

PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole. Det er skoleeier som ansetter lærere etter gjeldende regelverk og som vurderer hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag.

Oppbygging

Studiet inneholder til sammen 60 dager praksis i skolen, fordelt på 1. og 2. studieår. Første studieår inneholder 20 dagers praksis på videregående skole om høsten og 10 dager praksis på ungdomstrinnet om våren.

For yrkesfaglærere som allerede er ansatt i skolen, er det mulig å søke om praksis på egen arbeidsplass i 2. studieår. For studenter som ikke er ansatt i skolen gjennomføres seks ukers praksis i videregående skole på våren. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Enten
Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning eller sykepleieutdanning) og minimum to års yrkespraksis.

eller
fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring, og minimum fire års relevant yrkespraksis.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Videre studier (beta)

Med PPU kvalifiserer du til opptak på master i pedagogikk. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Søkekode

8880

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Ofte stilte spørsmål

Send studiet på mail