0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 (1 1/2 år)
Studiepoeng
40/60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Drømmer du om å bli personlig trener?

Vi tilbyr formell personlig trenerutdanning på universitetsnivå. Dette er videreutdanningen for deg som jobber eller som ønsker å jobbe i treningsbransjen, idrettslag, friskvern eller lignende. Ønsker du å lære mer om å trene andre? Her lærer du om fysisk aktivitet og trening samt idrettsernæring for å fremme helse- og treningsrelaterte mål. Undervisningen foregår både som forelesninger og som praktisk undervisning. Den praktiske undervisningen foregår i hovedsak ved treningssenteret Spicheren som ligger i samme bygning som Olympiatoppen Sør på campus. Du kan velge å ta enten 40 sp eller 60 sp. De første 40 sp er obligatoriske. 

Målgruppe
Videreutdanningen er for deg som har lyst til å jobbe som personlig trener, instruktør eller trener for friske voksne mennesker. Du bør være i generell god fysisk form slik at du kan delta aktivt i de praktiske timene. 

Hva lærer du?

Du vil få grunnleggende kunnskap innen anatomi, fysiologi og treningslære og idrettsernæring. Du vil også få ferdigheter innen veiledning og motivering med tanke på ulike former for trening. I tillegg vil du få kompetanse til å kunne lage individuelle treningsplaner, og kunne følge opp ulike typer individuell trening på en effektiv, sikker og inspirerende måte. Du vil også lære å gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og kondisjon.

IDR 936 Idrettsfaglig basisemne
Dette emnet er nettbasert og her vil du lære om:

Anatomi

 • bevegelsesapparatets bygning og funksjon
 • biomekanikk

Fysiologi

 • sirkulasjons- og respirasjonssystemet
 • energifrigjøring
 • tretthet og restitusjon
 • nevromuskulær funksjon

Treningslære

 • treningsplanlegging
 • de generelle treningsprinsippene
 • treningsformer og metoder
 • fysisk aktivitet og helse

Når du har fullført dette emne skal du:

 • være i stand til å beskrive og forklare helse- og treningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og treningslære
 • ha kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • kunne bruke teoretisk kunnskap i praktiske aktiviteter

IDR 937 Personlig trener/treningsveileder 1
Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om trenerrollen, treningslære (styrke og utholdenhet)

Når du har fullført dette emnet skal du:

 • kunne utføre individuell og gruppebasert veiledning med tanke på styrketrening og utholdenhetstrening
 • kunne anvende teoretisk kunnskap til utforming, gjennomføring og evaluering av treningsprogram/planer hovedsakelig for friske personer med ulike forutsetninger, behov og mål
 • kunne forklare og utføre hensiktsmessig øvelsesteknikk
 • kunne formidle, samt motivere og stimulere til trivsel og innsats hos den enkelte
 • kunne anvende ulike typer teknologiske hjelpemidler i treningen og/eller i treningsplanleggingen
 • være bevisste rollemodeller og kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til sin rolle som trener

IDR 938 Personlig trener/treningsveileder 2
Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om:

 • salg/PT-rollen/kommunikasjon
 • avansert løfteteknikk
 • bevegelighet
 • spotting
 • treningsplanlegging
 • trening for spesielle målgrupper
 • kildekritikk

Når du har fullført dette emnet skal du:

 • kunne utføre individuell og gruppebasert veiledning med tanke på treningsplanlegging for spesielle målgrupper
 • kunne utføre veiledning med tanke på bevegelighetstrening
 • ha kunnskap om og være bevisst på rollen som personlig trener/ veileder i forhold til salg og kommunikasjon
 • kunne lage relevante og realistiske målsetninger og evaluere disse underveis
 • kunne ivareta kundens sikkerhet under treningen, ved hjelp av hensiktsmessig spotting
 • kunne planlegge/ periodisere trening over tid
 • kunne tilrettelegge trening for selvvalgt målgruppe
 • kunne veilede innen avansert løfteteknikk

IDR 939 Personlig trener/treningsveileder 3
Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om:

 • testing av styrke og utholdenhet
 • slynge/core/stabilitetstrening
 • caser i styrke og utholdenhet
 • utetrening/ trening i utemiljø
 • motivasjon/ coaching

Når du har fullført dette emnet skal du:

 • kunne gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og utholdenhet
 • ha kunnskap om og være bevisst rollen som personlig trener/ veileder i forhold til motivasjon
 • kunne lage relevante og realistiske målsetninger og evaluere disse underveis
 • kunne forklare, utføre og demonstrere god og hensiktsmessig øvelsesteknikk innen core- og stabilitetstrening
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere treningsopplegg som kan gjennomføres utendørs

Oppbygning

Videreutdanningen består av følgende fire obligatoriske emner:

1. semester

IDR 936

Idrettsfaglig basisemne

10 sp

IDR 937

Personlig trener 1

10 sp

2. semester

IDR 938

Personlig trener 2

10 sp

IDR 939

Personlig trener 3

10 sp

Dersom du ønsker å ta til sammen 60 sp tilbyr vi følgende emner i tillegg til de fire obligatoriske:

3. semester

IDR 947

Idrettsernæring 1

5 sp

IDR 948

Idrettsernæring 2

5 sp

TFL 938

Entreprenørskap- konseptutvikling og iverksettelse for PT

10 sp

Trykk deg inn på de ulike emnene for mer informasjon. 

Du kan velge å ta 40 sp eller 60 sp. De første 40 sp er obligatoriske.

 • 40 sp går over to semester
 • 60 sp går over tre semester

Du søker opptak først på den obligatoriske delen av Personlig trenerutdanning (40 sp). Dersom du ønsker å ta 60 sp søker du på Idrettsernæring 1 og 2 og Entreprenørskap- konseptutvikling og iverksettelse for PT i andre semester.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse

Du bør være i generell god fysisk form og må kunne delta aktivt i de praktiske timene.

Praktisk informasjon

Pris

40 sp: Kr 52 000,-
60 sp: 
Idrettsernæring 1,  kr 7 000 
Idrettsernæring 2, kr 7 000
Entreprenørskap - konseptutvikling og iverksettelse for PT, kr 15 000

Lovpålagt semesteravgift pt kr 740 og utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg. Beløpet faktureres i 4 innbetalinger (kan deles opp i flere innbetalinger hvis ønskelig).

Dersom du har allerede har tatt IDR 916 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende, vil du få en reduksjon i prisen på kr 6000. Det er mulig å søke om støtte fra Lånekassen til denne videreutdanningen. Ta direkte kontakt med Lånekassen dersom du har spørsmål om studielån.

Undervisning høsten 2022

IDR 936 Idrettsfaglig basisemne
Nettbasert uten samlinger
Mer informasjon om emnet i studieplanen

IDR 937 Personlig trener 1
Samlingsbasert
Mer informasjon om emnet i studieplanen

Undervisning vår 2023

Undervisningsdatoene kommer.

IDR 938 Personlig trener 2
Samlingsbasert med både teoretisk og praktisk undervisning.
Mer informasjon om emnet i studieplanen

IDR 939 Personlig trener 3
Samlingsbasert med både teoretisk og praktisk undervisning.
Mer informasjon om emnet i studieplanen

Dette sier studentene

Amir Smailbegovic
Produktkonsulent i Engineering systems og personlig trener i Urban fitness
Elisabeth Rokseth
Lærer på Folkehøgskolen Sørlandet, underviser på linjen Helse, trening og velvære

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022

Pris

40 studiepoeng: 52 000
60 studiepoeng: se pris på de enkelte emner under Praktisk informasjon


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tonelb
Administrativ kontaktperson
ninafk
Administrativ kontaktperson
andreb
Vitenskapelig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like