0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 (1 1/2 år)
Studiepoeng
40/60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Drømmer du om å bli personlig trener?

Vi tilbyr formell personlig trenerutdanning på universitetsnivå. Dette er videreutdanningen for deg som jobber eller som ønsker å jobbe i treningsbransjen, idrettslag, friskvern eller lignende. Ønsker du å lære mer om å trene andre? Her lærer du om fysisk aktivitet og trening samt idrettsernæring for å fremme helse- og treningsrelaterte mål. Undervisningen foregår både som forelesninger og som praktisk undervisning. Den praktiske undervisningen foregår i hovedsak ved treningssenteret Spicheren som ligger i samme bygning som Olympiatoppen Sør på campus. Du kan velge å ta enten 40 sp eller 60 sp. De første 40 sp er obligatoriske. 

Målgruppe
Videreutdanningen er for deg som har lyst til å jobbe som personlig trener eller instruktør trener for friske voksne mennesker. Du bør være i generell god fysisk form slik at du kan delta aktivt i de praktiske timene.

Hva lærer du?

Du vil få grunnleggende kunnskap innen anatomi, fysiologi og treningslære og idrettsernæring. Du vil også få ferdigheter innen veiledning og motivering med tanke på ulike former for trening. I tillegg vil du få kompetanse til å kunne lage individuelle treningsplaner, og kunne følge opp ulike typer individuell trening på en effektiv, sikker og inspirerende måte. Du vil også lære å gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og kondisjon.

IDR 936 Idrettsfaglig basisemne
Dette emnet er nettbasert og her vil du lære om:

Anatomi

 • bevegelsesapparatets bygning og funksjon
 • biomekanikk

Fysiologi

 • sirkulasjons- og respirasjonssystemet
 • energifrigjøring
 • tretthet og restitusjon
 • nevromuskulær funksjon

Treningslære

 • treningsplanlegging
 • de generelle treningsprinsippene
 • treningsformer og metoder
 • fysisk aktivitet og helse

Når du har fullført dette emne skal du:

 • være i stand til å beskrive og forklare helse- og treningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og treningslære
 • ha kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • kunne bruke teoretisk kunnskap i praktiske aktiviteter

IDR 937 Personlig trener/treningsveileder 1
Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om trenerrollen, treningslære (styrke og utholdenhet)

Når du har fullført dette emnet skal du:

 • kunne utføre individuell og gruppebasert veiledning med tanke på styrketrening og utholdenhetstrening
 • kunne anvende teoretisk kunnskap til utforming, gjennomføring og evaluering av treningsprogram/planer hovedsakelig for friske personer med ulike forutsetninger, behov og mål
 • kunne forklare og utføre hensiktsmessig øvelsesteknikk
 • kunne formidle, samt motivere og stimulere til trivsel og innsats hos den enkelte
 • kunne anvende ulike typer teknologiske hjelpemidler i treningen og/eller i treningsplanleggingen
 • være bevisste rollemodeller og kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til sin rolle som trener

 

IDR 938 Personlig trener/treningsveileder 2
Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om:

 • salg/PT-rollen/kommunikasjon
 • avansert løfteteknikk
 • bevegelighet
 • spotting
 • treningsplanlegging
 • trening for spesielle målgrupper
 • kildekritikk

Når du har fullført dette emnet skal du:

 • kunne utføre individuell og gruppebasert veiledning med tanke på treningsplanlegging for spesielle målgrupper
 • kunne utføre veiledning med tanke på bevegelighetstrening
 • ha kunnskap om og være bevisst på rollen som personlig trener/ veileder i forhold til salg og kommunikasjon
 • kunne lage relevante og realistiske målsetninger og evaluere disse underveis
 • kunne ivareta kundens sikkerhet under treningen, ved hjelp av hensiktsmessig spotting
 • kunne planlegge/ periodisere trening over tid
 • kunne tilrettelegge trening for selvvalgt målgruppe
 • kunne veilede innen avansert løfteteknikk

IDR 939 Personlig trener/treningsveileder 3
Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om:

 • testing av styrke og utholdenhet
 • slynge/core/stabilitetstrening
 • caser i styrke og utholdenhet
 • utetrening/ trening i utemiljø
 • motivasjon/ coaching

Når du har fullført dette emnet skal du:

 • kunne gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og utholdenhet
 • ha kunnskap om og være bevisst rollen som personlig trener/ veileder i forhold til motivasjon
 • kunne lage relevante og realistiske målsetninger og evaluere disse underveis
 • kunne forklare, utføre og demonstrere god og hensiktsmessig øvelsesteknikk innen core- og stabilitetstrening
 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere treningsopplegg som kan gjennomføres utendørs

Oppbygning

Videreutdanningen består av følgende fire (syv) emner:

IDR 936 Idrettsfaglig basisemne (nettbasert) 10 sp

IDR 937 Personlig trener/treningsveilder 1 10 sp

IDR 938 Personlig trener/treningsveilder 2 10 sp

IDR 939 Personlig trener/treningsveilder 3 10 sp


IDR 947 Idrettsernæring 1 (5 sp)

IDR 948 Idrettsernæring 2 (5 sp) 

ORG9XX Entreprenørskap – konseptutvikling og iverksettelse (10 sp) – mer informasjon kommer

Du kan velge å ta 40 sp eller 60 sp. De første 40 sp er obligatoriske.

 • 40 sp går over to semester
 • 60 sp går over tre semester

Du søker på den obligatoriske delen av Personlig trenerutdanning  (40 sp).

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse

Du bør være i generell god fysisk form og må kunne delta aktivt i de praktiske timene.

Praktisk informasjon

Undervisningsdatoer høst 2020

IDR 936
Nettstudium, oppstart slutten av august, eksamen i desember

IDR 937
1.-3. september
Tirsdag: 13-20
Onsdag: 13-19
Torsdag: 13-20

7.-9. oktober
Onsdag: 13-19
Torsdag: 13-18
Fredag: 13-18

Undervisningsdatoer vår 2021

IDR 938
12.-14. januar
Tirsdag: 13-18
Onsdag: 13-17
Torsdag: 13-17 

16.-18. februar
Tirsdag: 13-18
Onsdag: 13-17
Torsdag: 13-17

IDR 939
23. -25. mars
Tirsdag: 13-17
Onsdag: 13-17
Torsdag: 13-17 

20. -22. april
Tirsdag: 13-18
Onsdag: 13-17
Torsdag: 13-17

Forbehold om endringer.

Undervisning høst 2021
Undervisningsdatoer for høst 2021 ( for de som ønsker å ta 60 sp) kommer snart.

Pris
40 sp: Kr 52 000,-
60 sp: kommer tilbake med informasjon

Beløpet faktureres i 4 innbetalinger (kan deles opp i flere innbetalinger hvis ønskelig).

Dersom du har allerede har tatt IDR 916 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende vil du få en reduksjon i prisen på kr 6000,-

Det er mulig å søke om støtte fra Lånekassen til denne videreutdanningen.

Dette sier studentene

Magnus Opstad Frantzen
Idrett årsstudium og Helse og fitness(tilsvarende Personlig trenerutdanning)

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfristen er utvidet til 1. august 2020. 

Pris

40 studiepoeng: 52 000
60 studiepoeng: pris kommer senere


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tonelb
Administrativ kontaktperson
ninafk
Administrativ kontaktperson
andreb
Vitenskapelig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like