Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 1/2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Brenner du for trening og vil hjelpe andre til å få bedre fysisk og psykisk helse?

Gjennom personlig trenerutdanning vil du lære om fysisk aktivitet, ernæring og motivasjon for å fremme helse- og treningsrelaterte mål. Videreutdanningen benytter seg av det sterke idrettsfaglige miljøet på UiA og bruker moderne fasiliteter på Spicheren treningssenter i undervisningen. Etter endt videreutdanning vil du være godt rustet til å hjelpe andre med god, trygg og sunn trening. 

Videreutdanningen er for deg som jobber eller vil jobbe i treningsbransjen, idrettslag, friskvern eller lignende. Undervisningen foregår både som forelesninger og som praktisk undervisning.

Hva lærer du?

Videreutdanningen legger vekt på kunnskap om og ferdighet i fysisk aktivitet, trening, hvordan veilede og motivere for endring av treningsvaner (adferdsendring) og idrettsernæring. Det er mulig å ta entreprenørskap som valgemne, for å lære hvordan man som personlig trener kan opprette egen virksomhet.

Antall personer som trener i treningssenter har økt de siste årene og disse forventer stadig mer av sine trenere, samtidig som treningsbransjen har satt høyere kompetansemål for ansettelse av personlige trenere. Denne utviklingen krever at det utdannes kompetente personlige trenere som kan veilede ulike typer mennesker med ulike mål. Du vil i denne videreutdanningen tilegne deg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innenfor treningslære og treningsplanlegging og i praktisk trening. Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper.

Videreutdanningen passer også for de som ønsker å jobbe med trening innenfor idrettslag, frisklivssentraler eller liknende.

Oppbygning

1. semester

IDR936-1 

  • Idrettsfaglig basisemne (10 sp)

IDR937-1 

  • Personlig trener/treningsveileder 1 (10 sp)

 

2. semester

IDR956-1 (1/2) 

  • Personlig trener/treningsveileder 2 (10 sp)

IDR947-1 

  • Idrettsernæring 1 (5 sp)

IDR957-1 

  • Adferdsendring 1 – Motivasjon og veiledning (5 sp)

3. semester

IDR956-1 (2/2) 

  • Personlig trener/treningsveileder 2 (10 sp)

Alternativ 1:

Alternativ 2:

 

Det tas forbehold om tilbud av valgemnet TFL938 Entreprenørskap - konseptutvikling og iverksettelse for PT-utdanningen.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse

Du bør være i generell god fysisk form og må kunne delta aktivt i de praktiske timene.

Praktisk informasjon

Pris

Alternativ 1: kr 26.000 pr semester (totalt kr 78.000)
Alternativ 2: kr 28.500 pr semester (totalt kr 85.000)

Beløpet faktureres i 3 innbetalinger. Semesteravgift (pt kr 710/750 pr semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Dersom du tidligere har gjennomført emner som inngår i utdanningen vil prisen reduseres med kr 7000 per emne.

Studenter kan få ekstralån til studieavgiften for denne utdanningen. Studenter som ønsker dette må velge «Videreutdanning med ekstra lån til studieavgift» som utdanning ved UiA i Lånekassens nettsøknad. De vil ikke kunne få mer enn lånekassens maksimale sats for skolepenger (34 750 per semester for 2022–2023, justert med eventuell deltidsprosent).

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt vekt på å integrere teori og praksis. De praktiske timene er obligatoriske. Noen emner er også digitale via plattformen Canvas. Det benyttes også logger, oppgaver og innleveringer i undervisningen.

Undervisning

IDR936 Idrettsfaglig basisemne:
Undervisningen er nettbasert, men emnet har en oppstartsamling. Emneansvar: Andrè Bjerke

IDR937 Personlig trener 1:
Undervisningen vil foregå som forelesninger, gruppearbeid, demonstrasjoner, arbeid i sal/ treningssenter, selvstudium og innleveringer. Emnet har to samlinger. Emneansvar: Andrè Bjerke

IDR956 Personlig trener 2:
Undervisningen vil foregå som forelesninger, gruppearbeid, demonstrasjoner, arbeid i sal, samt selvstudium og innleveringer. Emnet går over to semester og har seks samlinger.

IDR947 Idrettsernæring 1:
Emnet er nettbasert uten samlinger. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium.

IDR957 Adferdsendring 1:
Undervisningen vil foregå som forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, hjemmeoppgaver og innleveringer. Emnet har tre samlinger. 

IDR 948 Idrettsernæring 2:
Emnet er nettbasert uten samlinger. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium.

IDR958 Adferdsendring 2:
Undervisningen vil foregå som forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, hjemmeoppgaver og innleveringer. Emnet har tre samlinger. 

TFL938 Entreprenørskap-, konseptutvikling og iverksettelse for PT:
Emnet gjennomføres normalt med tre samlinger à to dager over ett semester.

Vurderingsformer

I studiet benyttes følgende vurderingsformer: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, individuell praktisk eksamen, individuell hjemmeeksamen og eksamen i gruppe. Muntlig eksamen (individuell eller i gruppe) benyttes i valgemnet TFL938 Entreprenørskap.

Studenter med årsenhet i idrett/kroppsøving (60 sp) eller tilsvarende kan søke fritak for emnet IDR936 Idrettsfaglig basisemne.

Med forbehold om endringer.

Dette sier studentene

Amir Smailbegovic
Produktkonsulent i Engineering systems og personlig trener i Urban fitness
Elisabeth Rokseth
Lærer på Folkehøgskolen Sørlandet, underviser på linjen Helse, trening og velvære

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale


Pris
Fra 78.000 (avhengig av emner i valgfri modul).


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no