0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
40
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Drømmer du om å bli personlig trener?

Vi tilbyr formell personlig trenerutdanning på universitetsnivå. Dette er videreutdanningen for deg som jobber eller som ønsker å jobbe i treningsbransjen, idrettslag, friskvern eller lignende. Ønsker du å lære mer om å trene andre? Her lærer du om fysisk aktivitet og trening samt idrettsernæring for å fremme helse- og treningsrelaterte mål. Undervisningen foregår både som forelesninger og som praktisk undervisning. Den praktiske undervisningen foregår i hovedsak ved treningssenteret Spicheren som ligger i samme bygning som Olympiatoppen Sør på campus.

Målgruppe
Videreutdanningen er for deg som har lyst til å jobbe som personlig trener eller instruktør trener for friske voksne mennesker. Du bør være i generell god fysisk form slik at du kan delta aktivt i de praktiske timene.

Hva lærer du?

Du vil få grunnleggende kunnskap innen anatomi, fysiologi og treningslære og idrettsernæring. Du vil også få ferdigheter innen veiledning og motivering med tanke på ulike former for trening. I tillegg vil du få kompetanse til å kunne lage individuelle treningsplaner, og kunne følge opp ulike typer individuell trening på en effektiv, sikker og inspirerende måte. Du vil også lære å gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og kondisjon.

IDR 936 Idrettsfaglig basisemne

Dette emnet er nettbasert og her vil du lære om:

Anatomi

 • bevegelsesapparatets bygning og funksjon
 • biomekanikk

Fysiologi

 • sirkulasjons- og respirasjonssystemet
 • energifrigjøring
 • tretthet og restitusjon
 • nevromuskulær funksjon

Treningslære

 • treningsplanlegging
 • de generelle treningsprinsippene
 • treningsformer og metoder
 • fysisk aktivitet og helse

Når du har fullført dette emne skal du:

 • være i stand til å beskrive og forklare helse- og treningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og treningslære
 • ha kjennskap til sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • kunne bruke teoretisk kunnskap i praktiske aktiviteter

IDR 937 Personlig trener/treningsveileder 1

Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Her vil du lære om trenerrollen, grunnleggende ernæring og treningslære (styrke og utholdenhet).

Når du har fullført dette emne skal du:

 • kunne utføre individuell og gruppebasert veiledning med tanke på styrketrening, utholdenhetstrening og idrettsernæring
 • kunne anvende teoretisk kunnskap til utforming, gjennomføring og evaluering av treningsprogram/planer hovedsakelig for friske personer med ulike forutsetninger, behov og mål
 • kunne forklare og utføre hensiktsmessig øvelsesteknikk
 • kunne formidle, samt motivere og stimulere til trivsel og innsats hos den enkelte
 • kunne anvende ulike typer teknologiske hjelpemidler i treningen og/eller i treningsplanleggingen
 • være bevisste rollemodeller og kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til sin rolle som trener

IDR 938 Personlig trener/treningsveileder 2

Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning, og her vil du lære om:

 • Salg/PT-rollen/kommunikasjon
 • Avansert løfteteknikk
 • Grunnleggende idrettsernæring
 • Bevegelighet
 • Spotting
 • Treningsplanlegging
 • Trening for spesielle målgrupper
 • Kildekritikk

Når du har fullført emnet skal du:

 • Kunne utføre individuell og gruppebasert veiledning med tanke på treningsplanlegging for spesielle målgrupper
 • Kunne utføre veiledning med tanke på bevegelighetstrening
 • Ha kunnskap om og være bevisst på rollen som personlig trener/ veileder i forhold til salg og kommunikasjon
 • Kunne lage relevante og realistiske målsetninger og evaluere disse underveis
 • Kunne ivareta kundens sikkerhet under treningen, ved hjelp av hensiktsmessig spotting
 • Kunne veilede innen grunnleggende idrettsernæring
 • Kunne planlegge/ periodisere trening over tid
 • Kunne tilrettelegge trening for selvvalgt målgruppe
 • Kunne veilede innen avansert løfteteknikk

IDR 939 Personlig trener/treningsveileder 3

Dette emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning, og her vil du lære om:

 • testing av styrke og utholdenhet
 • Slynge/core/stabilitetstrening
 • Caser i styrke og utholdenhet
 • Utetrening/ trening i utemiljø
 • Motivasjon/ coaching
 • Grunnleggende idrettsernæring
 • Kostholdsveiledning
 • Testing av kroppssammensetning

Når du har fullført emnet skal du:

 • Kunne gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og utholdenhet
 • Ha kunnskap om og være bevisst rollen som personlig trener/ veileder i forhold til motivasjon
 • Kunne lage relevante og realistiske målsetninger og evaluere disse underveis
 • Kunne forklare, utføre og demonstrere god og hensiktsmessig øvelsesteknikk innen core- og stabilitetstrening
 • Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere treningsopplegg som kan gjennomføres utendørs
 • Kunne veilede innen grunnleggende idrettsernæring

Oppbygning

Videreutdanningen består av følgende fire emner:

IDR 936 Idrettsfaglig basisemne (nettbasert) 10 sp

IDR 937 Personlig trener/treningsveilder 1 10 sp

IDR 938 Personlig trener/treningsveilder 2 10 sp

IDR 939 Personlig trener/treningsveilder 3 10 sp

Du søker på hele Personlig trenerutdanning (kun opptak en gang i året). Kursavgiften blir delt opp i 4 innbetalinger. Se pris under praktisk informasjon.

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse

Du bør være i generell god fysisk form og må kunne delta aktivt i de praktiske timene.

Praktisk informasjon

Timeplan

Med forbehold om endringer.

IDR 936

Emnet er nettbasert og har derfor ingen samlinger.

IDR 937

Samling 1 - Fredag 20.sept - søndag 22. sept

Fredag 20.9:

15.00 - 16.00: Informasjon

16.00 - 18.00: Utholdenhet – teori

18.00 - 20.00: Grunnleggende ernæring

Lørdag 21.9:

10.00 - 13.00: Grunnleggende idrettsernæring

13.00 - 15.00: Styrke – teori

15.00 - 18.00: Styrke – praktisk

Søndag 22.9

10.00 - 13.00: Grunnleggende idrettsernæring

13.00 - 15.00: Styrke – teori

15.00 - 17.00: Styrke – praktisk

 

Samling 2 - Fredag 25.okt - søndag 27.okt

Fredag 25.10

16.00 - 18.00: Utholdenhet – teori

18.00 - 20.00: PT-rollen – teori

Lørdag 26.10

11.00 - 13.00: PT-rollen – teori

13.00 - 15.00: Utholdenhet – praktisk

15.30 - 18.00: Styrke – teori

Søndag 27.10

11.00 - 14.00: Styrke – praktisk

14.00 - 16.00: Utholdenhet – praktisk

Pris

Pris: Kr 52 000,-

Beløpet faktureres i 4 innbetalinger (kan deles opp i flere innbetalinger hvis ønskelig).

Dersom du har allerede har tatt IDR 916 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende vil du få en reduksjon i prisen på kr 6000,-

Dette sier studentene

Magnus Opstad Frantzen
Idrett årsstudium og Helse og fitness(tilsvarende Personlig trenerutdanning)

Fakta

Søknadsperiode


Denne videreutdanningen er under revidering og vil bli utvidet til 60 studiepoeng. Søk opptak fra 1. mars. Mer informasjon kommer før opptaket starter.  


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt, eller senest 1. juni 2020.

Antall plasser

40

Pris

kr 52.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tonelb
Kontaktperson administrasjon