Pedagogikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Det er et økende behov for pedagoger som kan tilrettelegge for læring, både i offentlig sektor og i privat næringsliv. Du bør derfor velge pedagogikk årsstudium som en del av din bachelorgrad hvis du ønsker å jobbe med opplæring og kompetanseutvikling senere. 

Studiet er ikke en lærerutdanning.

Hva lærer du?

  • å tilrettelegge for egen og andres læring og kompetanseutvikling
  • å beherske sentrale teorier om undervisning, læring og hvordan mennesker utvikler seg i sosiale fellesskap
  • hvordan læring foregår i grupper og gjennom relasjoner mennesker imellom
  • hva som kjennetegner læring i vårt globaliserte kunnskapssamfunn
  • å samarbeide med andre
  • å presentere fagstoff skriftlig og muntlig

Oppbygging

Følgende emner inngår i studiet:

  • Pedagogiske grunnbegreper
  • Læring og læringsprosesser
  • Gruppeprosesser og kommunikasjon
  • Danning og kompetanse i en globalisert verden

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

53,5

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

42,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier (beta)

Tar du pedagogikk årsstudium kan du bruke det som et frittstående studium, eller du kan søke overgang til 2. studieår i pedagogikk, bachelorprogram. I tillegg kan årsstudiet inngå i flere andre bachelorprogrammer.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 676

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

- Relevant både i jobb og hverdag

Pedagogikk handler jo om de prosessene vi opplever i hverdagen, så jeg tror de fleste vil få mye ut av studiet enten det er på årsstudium-, bachelor-, eller masternivå.

Erik Solaas Gundersen.

Pedagogikk, master (og bachelor)

Send studiet på mail