0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Grimstad

Universitetet i Agder tar ikke opp studenter til Økonomi og administrasjon i Grimstad høsten 2020.

Handelshøyskolen ved UiA er blant Norges ledende handelshøyskoler, og gir deg en solid faglig økonomiutdanning som gir gode jobbmuligheter. Økonomistudentene har en veldig aktiv linjeforening, Mercurius, som bidrar sterkt til det gode studentmiljøet. 

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner.

Bachelorprogrammet gir også gode muligheter for videre studier. 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som grunnlag for beslutninger, samt og reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ.

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt metode. I tredje studieår kan studentene enten velge "HR og organisasjonsutvikling" på 60 studiepoeng i Grimstad, eller ta det tredje året i Kristiansand hvor det inngår valgemner i høstsemestret og obligatoriske emner og bacheloroppgave i vårsemesteret. NB! Fra og med opptaket 2018 tilbys ikke spesialiseringen Regnskap for regnskapsførere. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er man kvalifisert for stillinger både i privat og offentlig sektor. Eksempler kan være stillinger innenfor regnskap og controlling, økonomisk analyse og utredninger, markedsføring, salg og kundekontakt, innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1 + S2). Et godt grunnlag i engelsk og bedriftsøkonomiske fag anbefales også.  

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

45,0

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

39,8

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus, og vi har mange ulike nasjonaliteter representert blant våre studenter og ansatte. Mange benytter seg av muligheten til å dra på studentutveksling gjennom en av våre mange samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet.  

I bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon kan studentene søke om utveksling i femte semester. Handelshøyskolen oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte, en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer, og for mange gir utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging. Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved Handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 404

Antall plasser

45

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

AACSB logo

Andre studier du kanskje vil like