Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederstilling? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter i arbeidsmarkedet. 

Studerer du hos oss får du anerkjent utdanning av høy kvalitet. Vi er én av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg solid teoretisk og empirisk innsikt innen fagområder knyttet til økonomi og administrasjon. Utdanningen gir i tillegg analytiske ferdigheter som gjør deg i stand til å anvende din teoretiske og empiriske innsikt på problemstillinger du møter i arbeidslivet og i samfunnet.  

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer å innhente og analysere informasjon som grunnlag for beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ. Globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, samt hvordan virksomheter kan respondere på dette, er også vektlagt.

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt metode. I tredje studieår kan du velge enten utveksling eller valgemner i høstsemesteret, mens vårsemesteret består av obligatoriske emner og bacheloroppgave. Du kan også velge HR i norsk arbeidsliv på 60 studiepoeng i Grimstad som tredje studieår.

I de to siste årene kan du spesialisere deg ytterligere i Analytical Finance, økonomisk styring eller International Business

Som siviløkonomstudent på UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet gjennom hele studieløpet og særlig i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven. 

Jobbmuligheter

Siviløkonomer jobber i det private næringsliv og i offentlig sektor, for eksempel i bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, departementer og andre offentlige virksomheter. I tillegg finner vi siviløkonomer i utdanningsinstitusjoner og ideelle organisasjoner. Siviløkonomer er rustet for varierte arbeidsoppgaver – alt fra saksbehandling, prosjektledelse, økonomisk styring, regnskap og finans til strategi, ledelse og merkevarebygging. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet.

Oppbygning

Studiet er organisert som en 3 + 2 modell. De tre første årene er identiske med bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, og de to siste årene er identiske med det toårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Ved opptak til det femårige programmet har du studieplass i alle fem studieår. Du kan likevel velge å avslutte etter tre år og få et bachelorvitnemål.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse + spesielle krav i matematikk: R1/(S1 + S2)

Anbefalte forkunnskaper

Et godt grunnlag i engelsk, matematikk og bedriftsøkonomiske fag. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

44,8

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Mange studenter benytter seg av muligheten til å dra på utveksling gjennom en av våre mange samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet.

I det femårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom kan du søke om utveksling både i femte og niende semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Et utvekslingsopphold vil gi deg mulighet for fordypning og faglig bredde ut over det programmet tilbyr. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir utvekslingsoppholdet også en mulighet for internasjonal nettverksbygging. 

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved Handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr mulighet for praksis/internship i masterdelen av siviløkonomutdanningen. I nest siste semester kan du søke om internship (praksisplass) i en lokal virksomhet i Agder eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika. 

Praksis lokalt tas i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle praksisvirksomheter kan være 3B Fibreglass, Sparebanken Sør, Skagerak Maturo, Agder Energi og NHO Agder. 

Dersom du får tildelt internship i utlandet kombinerer du dette med utveksling ved et samarbeidsuniversitet i det landet du reiser til. Eksempler på praksisvirksomheter i disse landene er Yara, Equinor, den norske ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det Norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Antall plasser er begrenset. Oppnådde karakterer i studiet og match mellom student og virksomhet er sentrale kriterier ved tildeling av internship. 

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA, eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 345

Studiepoeng

300

Antall plasser

100

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

To av masterspesialiseringene gis på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo med lenke til Mercurius

Mercurius er studentforeningen til økonomistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

AACSB logo

Chat med en student

 

Andre studier du kanskje vil like

Siste nytt fra studiet