Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Dette studiet gir deg en solid økonomiutdanning fra Handelshøyskolen ved UiA som er blant Norges ledende handelshøyskoler. Økonomistudentene har en aktiv linjeforening, Mercurius, som bidrar aktivt til det gode studentmiljøet. 

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner. Bachelorprogrammet gir dessuten gode muligheter for videre studier.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som gir deg grunnlag for å foreta beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ.

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt metode. I tredje studieår kan du enten velge utveksling eller valgemner i høstsemesteret, mens vårsemesteret består av obligatoriske emner og bacheloroppgave. Du kan også velge HR i norsk arbeidsliv på 60 studiepoeng i Grimstad som tredje studieår. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er man kvalifisert for stillinger både i privat og offentlig sektor. Eksempler kan være stillinger innenfor regnskap og controlling, økonomisk analyse og utredninger, markedsføring, salg og kundekontakt, innkjøp og logistikkfunksjoner samt personaladministrasjon. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1 + S2). Et godt grunnlag i engelsk og bedriftsøkonomiske fag anbefales også.  

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

49,0

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet. Dette gir deg mulighet til å dra på utveksling til gode institusjoner andre steder i verden. 

I bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon kan du søke om utveksling i femte semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir utvekslingsoppholdet også en mulighet for internasjonal nettverksbygging. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 369

Studiepoeng

180

Antall plasser

150

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo med lenke til Mercurius

Mercurius er studentforeningen til økonomistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

AACSB logo

Chat med en student

 

Andre studier du kanskje vil like