Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du glad i å lese god litteratur? Har du sans for språk? Liker du å skrive og formidle noe til andre?

Årsstudium i nordisk språk og litteratur gir deg innsikt i mange sammenhenger og forhold i samfunnet vårt, både i nåtid og fortid. Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den omverdenen du er en del av.

Gjennom studiet får du utviklet dine ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling, og med egeninnsats blir du i stand til å kunne skrive gode tekster og beherske korrekt norsk. Dette er vesentlige ferdigheter, til nytte for både seinere studier og arbeidslivet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om nordisk språk og litteratur.
  • Du får innsikt i sammenhenger mellom språk, litteratur og samfunn, både i nåtid og i fortid.
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.
  • Du lærer å skrive godt og korrekt norsk, på begge målformer.

Jobbmuligheter

Sammen med andre skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning gir årsstudium i nordisk språk og litteratur mulighet for tilsetting i videregående skole og i 5.–10. årstrinn i grunnskolen. 

Oppbygning

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

For å kunne gjennomføre studiet bør du forstå skriftlig og muntlig norsk på morsmålsnivå eller tilnærmet dette. Du bør mestre skriftlig bokmål og nynorsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Videre studier

Studiet kan inngå i bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur, og en kan søke overgang til 2. studieår i programmet. Årsstudiet kan også inngå i flere andre bachelorprogram ved UiA, og det gir grunnlag for arbeid med språk og litteratur i ulike yrker når det kombineres med annen utdanning.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at man som hovedregel må ha en mastergrad for å kvalifisere seg til PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 210

Studiepoeng

60

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Yggdrasil er studentforeningen for nordiskstudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.
(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like