0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Er du glad i å lese god litteratur? Har du sans for språk? Liker du å skrive og formidle noe til andre?

Årsstudium i nordisk språk og litteratur gir deg innsikt i mange sammenhenger og forhold i samfunnet vårt, både i nåtid og fortid. Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den omverdenen du er en del av.

Gjennom studiet får du utviklet dine ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling, og med egeninnsats blir du i stand til å kunne skrive gode tekster og beherske korrekt norsk. Dette er vesentlige ferdigheter, til nytte for både seinere studier og arbeidslivet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg grunnleggende kunnskaper om nordisk språk og litteratur.
  • Du får innsikt i sammenhenger mellom språk, litteratur og samfunn, både i nåtid og i fortid.
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.
  • Du lærer å skrive godt og korrekt norsk, på begge målformer.

Jobbmuligheter

Sammen med andre skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning gir årsstudium i nordisk språk og litteratur mulighet for tilsetting i videregående skole og i 5.–10. årstrinn i grunnskolen. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

For å kunne gjennomføre studiet bør du forstå skriftlig og muntlig norsk på morsmålsnivå eller tilnærmet dette. Du bør mestre skriftlig bokmål og nynorsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Studiet kan inngå i bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur, og en kan søke overgang til 2. studieår i programmet. Årsstudiet kan også inngå i flere andre bachelorprogram ved UiA, og det gir grunnlag for arbeid med språk og litteratur i ulike yrker når det kombineres med annen utdanning.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 210

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Yggdrasil er studentforeningen for nordiskstudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.
(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Andre studier du kanskje vil like