0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Det ettårige studiet i naturfag er beregnet på studenter som vil ha en bred innføring i fysikk, kjemi og biologi.

Gjennom studiet får studentene innsikt i fysikkens, kjemiens og biologiens beskrivelser av naturfenomener og den levende naturens organismer.

Hva lærer du?

  • Kjemi er læren om stoffer, hvordan de fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre.
  • Biologi er læren om organismenes bygning, funksjon og slektskap, utviklingen av nye livsformer og samspillet mellom organismene og miljøet.
  • Fysikk handler om de fire grunnleggende kreftene som gjør det mulig å beskrive fysiske fenomener.

Jobbmuligheter

Naturfag årsstudium sammen med godkjent lærerutdanning, gir undervisningskompetanse i naturfag i grunnskolen og i den videregående skole. Naturfag årsstudium danner også grunnlag for videre studier i fysikk, kjemi og biologi ved universitetene.

Oppbygning

Ved studiestart inngår det obligatorisk deltakelse i et HMS-kurs.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1/(eller Matematikk S1+S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

60,3

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Videre studier

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 670

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like