Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

årsstudiet i musikk får du grunnleggende kunnskap om ulike musikkemner, samtidig som du utvikler dine musikalske ferdigheter. Du får praktisk erfaring med å tilrettelegge, skape og lede musikkaktiviteter og du får mulighet til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt, spille i band og komponere musikk ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler. Studieåret ditt vil inneholder både utøvende og musikkteoretiske disipliner, undervisningsrettede emner og praktiske formidlingsprosjekter.

Hva lærer du?

  • Du lærer å anvende hovedinstrument og akkompagnementsinstrument i formidlingssituasjoner.
  • Du vil få kunnskap om musikk som kunst- og kulturuttrykk, som fag i utdanningssystemet, som fritidsaktivitet og livsinnhold.
  • Du lærer å planlegge, lede og gjennomføre konserter og formidlingsopplegg.
  • Du lærer å komponere musikk ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler. 

Jobbmuligheter

Årsstudiet i musikk gir deg et bredt perspektiv på musikk- og musikkformidlingsfeltet. Studiet gir deg en ettertraktet kompetanse og et grunnlag for å kunne utøve og undervise i musikk på ulike arenaer i det frivillige musikkliv og i utdanningssystemet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har kunnskaper i musikk – både notekunnskap og instrumentkunnskap.
Les mer om anbefalte forkunnskaper.

Egenbetaling

Det inngår frivillig studietur i dette programmet. Studenter som velger å delta på studieturer må selv dekke utgiftene til turene.

Videre studier

Musikk årsstudium kan brukes i eller som supplement til annen bachelorutdanning.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 667

Studiepoeng

60

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like