Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Miljøterapeutiske tilnærmingsmåter er et tverrfaglig studium, hvor fellesnevneren er å fremme livskvalitet hos personer med sammensatte funksjonsvansker. Videreutdanningen tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og studentene vil få avansert kunnskap om ulike miljøterapeutiske tilnærminger. Målrettet miljøterapi vektlegger systematisk endringsarbeid med tydelige mål og forskningsinspirerte elementer i prosessen. Det er opptak til studiet hver annet år. 

Hva lærer du?

Du får kunnskap om ulike miljøterapeutiske tilnærminger basert på kognitiv atferdsteori, og kunnskap om en rekke miljøterapeutiske intervensjoner, teknikker, samhandlingsformer og endringsprosesser.

Du lærer kritisk analyse og faglig og etisk refleksjon rundt tjenester og arbeidsformer i feltet i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra både brukere og fagfolk, nyere forskning og relasjonene mellom disse.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger i offentlige, private og frivillige organisasjoner som fordrer selvstendig kompetanse i miljø- og atferdsterapi (for eksempel stillinger i kommuner og helseforetak).

Oppbygning

Andre opplysninger

  • Undervisningen vil hovedsakelig foregå på Campus Grimstad
  • Videreutdanningen har opptak annethvert år og går parallelt med undervisningen i spesialisering i miljøterapeutiske tilnærmingsmåter innenfor masterprogrammet i psykososial helse

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptak til videreutdanningen forutsetter minimum bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som studenter.

Videre studier

Utdanningen kan i sin helhet inngå med 30 sp i masterprogrammet i psykososial helse.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist er 15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9112

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?