Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Miljøterapeutisk arbeid er et tverrfaglig studium, hvor fellesnevneren er å fremme livskvalitet hos personer med sammensatte funksjonsvansker. Videreutdanningen tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og studentene vil få avansert kunnskap om ulike miljøterapeutiske tilnærminger. Målrettet miljøterapi vektlegger systematisk endringsarbeid med tydelige mål og forskningsinspirerte elementer i prosessen. Det er opptak til studiet hvert annet år.

Hva lærer du?

Du vil få avansert kunnskap om empatiorientert og målrettet miljøterapeutisk arbeid samt kognitiv atferdsteori. Du vil lære å anvende denne kunnskapen på nye utfordringer, planlegge og evaluere miljøterapeutiske intervensjoner, samt håndtere organisatoriske forhold som påvirker miljøterapeutisk arbeid.

På ferdighetssiden vil du lære å bruke teorier og metoder til å løse praksisrelaterte problemer, fremme helsebringende relasjoner, og strukturere endringsarbeid. Du vil også bli i stand til å veilede andre, håndtere etiske problemstillinger, og anvende miljøterapeutiske intervensjoner på innovative måter for å løse komplekse praksisutfordringer.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger i offentlige, private og frivillige organisasjoner som fordrer selvstendig kompetanse i miljøterapeutisk arbeid (for eksempel stillinger i kommuner og helseforetak). 

Oppbygning

Andre opplysninger

  • Undervisningen vil hovedsakelig foregå på Campus Grimstad
  • Videreutdanningen har opptak annethvert år og går parallelt med undervisningen i spesialisering i miljøterapeutiske tilnærmingsmåter innenfor masterprogrammet i psykososial helse

Se hele studieplanen

Undervisnings- og læringsformer

Emnene er samlingsbasert. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser/ferdighetstrening/simulering både i grupper og i plenum. Det må påregnes arbeid/øvelser, innlevering av arbeidskrav og selvstudier mellom samlingene. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Det er ca. 3-4 uker med samlinger i løpet av et semester.

Opptakskrav

Opptak til videreutdanningen forutsetter minimum bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, barnehagelærer, grunnskolelærer, spesialpedagogikk, sykepleie eller vernepleie.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan søke opptak, og bli vurdert individuelt.  

Videre studier

Videreutdanningen kan etter søknad innpasses som del av masterprogrammet i psykososial helse ved UiA.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfristen er 15. april 2024

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9227

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?