0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Grimstad

Mekatronikk er integrasjonen av maskinteknikk, analog og digital elektronikk og styringsteknikk ved design og framstilling av produkter og prosesser.

Masterstudiet skal utvide og styrke kompetansen til ingeniører innenfor mekatronikk, med særlig vekt på mekaniske systemer hvor store krefter er involvert.

Med mastergrad blir du sivilingeniør, og en attraktiv jobbsøker til en rekke interessante og utfordrende oppgaver i industri og næringsliv.

Hva lærer du?

Du får både teoretisk og praktisk kunnskap om mekatroniske elementer, systemer og dataverktøy. Du lærer om modellering, simulering, analyse, dimensjonering og valg av mekatroniske systemer. Du lærer også å designe og videreutvikle mekaniske komponenter og systemer. Prosjektstyring er også en viktig del av studiet.

Siden studiet bygger på bachelorgrad i ingeniørfag fra både mekatronikk, maskin, elektro og fornybar energi, vil studentene ha ulik bakgrunn og kompetanse ved studiestart. Det første semesteret kompenserer for dette, ved at det tilbys to «harmoniseringsfag», som velges avhengig av om du har elektro- eller maskinbakgrunn.

Fullført studium gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Jobbmuligheter

Masterstudenter fra mekatronikkstudiet er attraktiv arbeidskraft. På grunn av den tverrfaglige kompetansen du får gjennom studiet, vil du som mekatronikkingeniør være kvalifisert for et bredt spekter av jobber.

I industri og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er det stor etterspørsel etter sivilingeniører med denne type bakgrunn. Utdanningen er blant annet relevant i maritim og offshore utstyrskonstruksjon og –produksjon, men mekatronisk kompetanse er også meget relevant i annen industri og næringsliv.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

2,7

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Gjennom studiet kan du kvalifisere deg til forskerutdanning (ph.d) innen mekatronikk ved Universitetet i Agder, eller annen forskerutdanning innen ingeniørvitenskap ved UiA eller andre universitetet og høgskoler.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9835

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like