Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Kristiansand

Studieprogrammet tilbys ikke i studieåret 2021/22. Er du interessert i matematikkdidaktikk? Se spesialisering i matematikkdidaktikk i vår matematikk, master

Programmet er et felles nordisk masterprogram som passer for deg som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk med tanke på undervisningsstillinger. Du må i tillegg være interessert i å reise til en av våre samarbeidspartnere i Norden:

  • Danmarks pedagogiske universitetsskole, Aarhus Universitet, Campus København
  • Universitetet i København, Danmark

Minimum 40 sp må tas ved et annet universitet. Ved Universitetet i København må det tas minimum 60 sp. 

Hva lærer du?

Gjennom studiet utvikler du avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk i praksisfeltet, og å utvikle egne ideer og utarbeide forskningsbaserte analyser av problemer i matematikkdidaktikk. Etter endt studium kan du formidle forskningsresultater, analysere og forholde deg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk.

Jobbmuligheter

Det felles nordiske masterprogrammet i matematikkdidaktikk utdanner godt kvalifiserte matematikklærere for alle nivåer i utdanningssystemet. Det kvalifiserer også for arbeid i lærerutdanning på høyskoler og universiteter.

Oppbygning

Masterprogrammet består av:

  • Minimum 30 sp i matematikkdidaktikk
  • Minimum 30 sp matematikk eller pedagogikk
  • 30 sp relevante emner
  • Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng)

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i matematikk eller en lærerutdanning som inneholder et minimum av enten 60 sp matematikk eller 60 sp pedagogikk kombinert med 30 sp matematikk. Tilsvarende bachelorgrader kan også vurderes for opptak. Studentene må oppfylle opptakskravene til det universitetet de søker opptak gjennom. 

Videre studier

Masteren kvalifiserer til videre ph.d.-studier i matematikkdidaktikk.

Dette sier studentene

Fakta

Søkekode

9722

Studiepoeng

120

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like